Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Čiastka 9 vydaná 3.11.2014

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 24

Čiastka 9

Vydaná 3. novembra 2014

OBSAH

9. VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín z 10. októbra 2014, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územia okresu Prievidza a znečisťujúcu látku PM10 a PM2,5

10. VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín z 10. októbra 2014, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územia mesta Trenčín a znečisťujúce látky PM10 a PM2,5

11. METODICKÝ NÁVOD Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. októbra 2014 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev