Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Čiastka 9 Vydaná 31. 10. 2008

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 18

Čiastka 9

Vydaná 31. októbra 2008

OBSAH

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 9/2008 z 6. októbra 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy – Uloža

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2008 z 1. októbra 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Suchá dolina

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/ 2008 z 10. júna 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

STANOVISKO Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 24. októbra 2008 č. 20