Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Čiastky vydané v roku 2022


Čiastka 3/2022 (PDF, 615 kB) 

VI/1 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre niektoré okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na plánovanú odstávku vykurovacích telies v budove sídla okresného úradu a sídla pracoviska okresného úradu

Čiastka 2/2022 (PDF, 203 kB) 

VIII/1 - OZNÁMENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady o zrušení vnútorného pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 2/VIII/1/2013 na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov, centier podpory a ústredných orgánov štátnej správy pri zmene systemizácie funkčných miest na okresných úradoch

Čiastka 1/2022 (PDF, 476 kB) 

X/1 - USMERNENIE Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k vykonávaniu jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva