Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2022, nedeľa
 

Ponuky na predaj a darovanie archívnych dokumentov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Každý, kto nadobudol záznam, ktorého obsah, pôvod, čas vzniku alebo jedinečnosť vyhotovenia sú dôvodom na predpoklad, že by mohlo ísť o archívny dokument, je povinný predložiť ho archívu, aby rozhodol o dokumentárnej hodnote záznamu. Štát má predkupné právo k archívnemu dokumentu v súkromnom vlastníctve; predkupné právo štátu zanikne uplynutím jedného roka odo dňa doručenia ponuky vlastníka Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo dňom odmietnutia ponuky štátom pred uplynutím tejto lehoty.

     Mimo vyraďovacieho konania rozhoduje o dokumentárnej hodnote záznamu za účelom nadobudnutia záznamu do vlastníctva Slovenskej republiky, prevzatia záznamu ponúknutého do úschovy, prevzatia záznamu, ktorý bol nájdený, jeho posúdenia na žiadosť vlastníka záznamu Akvizičná komisia OAR SVS MV SR, ktorá bola zriadená opatrením riaditeľa odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2016 o akvizičnej komisii.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]