Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

O nás

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Stará Ľubovňa

     Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Stará Ľubovňa bolo zriadené zákonom č. 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bez právnej subjektivity na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr. Okrem bežných administratívnych, riadiacich a ekonomických činností predovšetkým preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty. Archív je súčasťou štátnej správy, informačných štruktúr, kultúry a vedy. Svojou činnosťou sa podieľa na výkone štátnej správy, a to najmä dohľadom nad správou registratúry, dozorom nad vyraďovacím konaním a výberom archívnych dokumentov, vyhľadávaním a osvedčovaním úradných dokladov pre štátne orgány i občanov, ako aj spoluúčasťou na výkone správneho konania spojeného s týmito úkonmi.

Budova

História archívu

Územná pôsobnosť

Ako sa k nám dostanete

Aké dokumenty u nás nájdete

Najvýznamnejšie dokumenty a zaujímavosti v archíve

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]