Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2022, piatok
 

Najvýznamnejšie dokumenty a zaujímavosti v archíve

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Archívny dokument pochádza z fondu Magistrát mesta Podolínec. Ide o listinu z 13. februára 1649, ktorú pre mesto Podolínec vydal poľský kráľ Ján Kazimír. Ňou konfirmuje listinu hodnoverného miesta Spišská kapitula týkajúcu sa vydania listiny palatína Mikuláša Esterháziho, ktorou konfirmuje privilegiálnu listinu poľského kráľa Boleslava z roku 1244 vydanú pre mesto Podolínec.

Listina z roku 1649

     


     Archívny dokument pochádza z fondu Magistrát mesta Stará Ľubovňa, inv. č. 3, 21. jún 1556. Poľský kráľ Žigmund II. August konfirmuje a prepisuje na žiadosť obyvateľov Starej Ľubovne listinu Jána Alberta zo 14. októbra 1492, ktorou tento potvrdzuje listinu uhorského kráľa Ľudovíta o povýšení Starej Ľubovne na mesto, platení cenzu a o ostatných výsadách; ďalej poľského kráľa Vladislava o oslobodení mešťanov od polovice krakovského mýta a o úprave kúpy soli z krakovských baní; a poľského kráľa Vladislava III. o oslobodení mešťanov od poskytovania koní a od iných tiarch.

Listina z roku 1556

     


     Listina pochádza z fondu Magistrát mesta Hniezdne, inv. č. 1. Zachytáva predaj hniezdňanskej škultécie z roku 1286.

Predaj hniezdňanskej škultécie

     


     Listina pochádzajúca z roku 1492 sa nachádza vo fonde Magistrát mesta Hniezdne, inv. č. 10. Ján Albert, poľský kráľ, prikazuje zachovať staré práva a privilégiá Hniezdňanov.

Listina z roku 1492

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]