Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Súbory na stiahnutie – Program ESO

        Kliknutím na odkaz stiahnite príslušné súbory. Vyplňte údaje za príslušnú organizáciu s právnou subjektivitou (IČO). Súbor uložte a zašlite tak, že k pôvodnému názvu pripojíte IČO (napr. „ESO_2012_pracovnici00586960.xls").
        Všetky 3 tabuľky („ESO_2012_pracovnici.xls", „ESO_2012_nehnuteľnosti.xls", „ESO_2012_tovary a sluzby.xls") je potrebné vyplniť samostatne za každú organizáciu (IČO). Mestá, obce, VÚC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie predkladajú iba tabuľky s údajmi o štruktúre pracovníkov a s údajmi o štruktúre výdavkov na tovary a služby. Súbory za jednotlivé organizácie zasielajte zodpovednému pracovníkovi, určenému v usmernení kapitoly, resp. organizácie, v elektronickej podobe vo formáte .xls. Určený zodpovedný pracovník, po zosumarizovaní podkladov za všetky pridelené organizácie, zašle zozbierané údaje e-mailom:  poslať e-mail , alebo doručí na CD nosiči, resp. USB nosiči v zalepenej obálke označenej „Program ESO“ na Ministerstvo vnútra SR, Sekcia ekonomiky, Odbor rozpočtu a financovania, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, najneskôr 11.6.2012 do 14.00 hod..