Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Filmovanie a fotografovanie

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Archív poskytuje ako objekty na snímanie kamerou a fotografickou technikou

a) archívne dokumenty,

b) administratívne priestory archívu, priestory pre styk s verejnosťou.

Archív môže na účely vzdelávacie a propagačné umožniť aj snímanie iných priestorov.

Snímanie archívnych dokumentov a snímanie priestorov

Archív umožňuje snímať archívne dokumenty kamerou a priestory kamerou a fotografickou technikou na účely :

a) vzdelávacie (školské filmy),

b) propagačné (propagácia archívu alebo kultúrneho dedičstva a jeho ochrany),

c) komerčné.

Snímanie archívnych dokumentov a snímanie priestorov podľa odseku 1 písm. a) a b) je bezplatné.

Žiadosť o umožnenie snímania archívnych dokumentov a žiadosť o umožnenie snímania priestorov sa podáva v dvoch výtlačkoch, z ktorých jeden výtlačok zostáva žiadateľovi a druhý výtlačok sa ukladá v spise.

Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republikyo správnych informáciách a službách štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obsahuje:

- Cenník služieb archívov

- Vzor žiadosti o umožnenie snímania archívnych dokumentov je uvedený v prílohe č. 15

- Vzor žiadosti o umožnenie snímania priestorov je uvedený v prílohe č. 16.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]