Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2020, streda
 

Spoločné okresné kolo súťaže mladých CO ZŠ okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom

1. Miesto ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom
1. Miesto ZŠ Viestova Myjava
2. Miesto ZŠ Hurbanova Stará Turá
2. Miesto ZŠ Štúrova Myjava
3. Miesto SŠ sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom
Evakuačná batožina
Hasenie malých požiarov
Improvizované PIO
Pohyb a pobyt v prírode
Použitie ochrannej masky
Streľba zo vzduchovej pušky
Výsledková tabuľa
Zdravotnícka prípravy - Ošetrenie úrazu