Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
 

Genealógia (Rodinná história – rodopis)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Pracovisko Archív Stará Ľubovňa uchováva štátne matriky (rodné, sobášne, úmrtné) bývalých obvodných notárskych úradov okresu Stará Ľubovňa z rokov 1895 – 1906 (1907). Genealogické údaje môžu okrem matrík poskytnúť aj dokumenty ďalších archívnych fondov, napr. Okresného súdu v Starej Ľubovni I., Okresného súdu v Starej Ľubovni II., Štátneho notárstva v Starej Ľubovni, Okresného úradu v Starej Ľubovni I., Okresného národného výboru v Starej Ľubovni I., Okresného národného výboru v Starej Ľubovni II., mestských a miestnych národných výborov, obecných a obvodných notárskych úradov, Katastrálneho a meračského úradu v Starej Ľubovni či Krajskej správy geodézie a kartografie, strediska Stará Ľubovňa.

     Archív vyhotovuje výpis z matriky na iný ako úradný účel a výpis z matriky, ktorý je podkladom na vyhotovenie výpisu z matriky Matričným úradom v Starej Ľubovni na úradný účel.

     Záujemcovia o genealógiu môžu jednotlivé matričné záznamy študovať aj v bádateľni nášho archívu. Za nahliadnutie do jedného zväzku matrík je podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov správny poplatok 2 eurá.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]