Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Častou témou bádateľov je pátranie po predkoch, tvorba rodostromov, genealogický výskum. Jednou z možností hľadania predkov v dokumentoch archívu predstavujú štátne matriky (knihy narodení, manželstiev a úmrtí). V archíve sú uložené štátne matriky iba z rokov 1895 - 1906, vyššie (mladšie) ročníky matričných kníh sa nachádzajú na príslušnom matričnom úrade, nižšie (staršie) ročníky matrík sa nachádzajú v Štátnom archíve v Prešove, Slanská 31, Prešov - Nižná Šebastová.

Štúdium matrík je spoplatnené podľa položky 16 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správny poplatok 2 € sa vyrubuje za každý zväzok matrík.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]