Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

História archívu

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

<-- späť

Dokumentom vznikajúcim z činnosti úradov s veľkým hospodárskym a právnym významom bola od počiatku venovaná veľká starostlivosť. Aj preto boli už v 16. storočí vydávané nariadenia, v ktorých sa žiadala ich správna úschova a starostlivosť o ne. Na území dnešného Slovenska sa preto postupne vytvorili tri základné archívne centrá pre uschovávanie písomností banskej alebo bansko-súdnej povahy. Najväčším centrom sa stal archív Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici a jeho právnych nástupcov, od 1919 archív Štátneho banského riaditeľstva v Banskej Štiavnici. Druhým centrom bol archív Banského kapitanátu v Banskej Bystrici a centrom pre východné Slovensko bol Banský kapitanát v Smolníku.

K významnému kroku v dejinách banských archívov na Slovensku došlo v roku 1950, kedy bol z iniciatívy Hornícko-hutníckej archívnej komisie v Prahe založený 30. marca 1950 Ústredný banský archív pre Slovensko(ÚBA) so sídlom v Banskej Štiavnici. Jeho cieľ a úlohy boli stručne sformulované v zakladacej listine: „Archív je určený pre úschovu a starostlivosť o banské archiválie všetkého druhu, zvlášť pre archiválie jednotlivých banských podnikov na Slovensku, banských úradov na Slovensku a právnických i fyzických osôb na Slovensku vôbec, i pre ich prebádanie ako pre účely vedecké, tak hlavne pre výskumníctvo a plánovanie v banskom podnikaní.“

Od 1. januára 1952 bol ÚBA pričlenený k Západoslovenskému rudnému prieskumu v Turčianskych Tepliciach. Od 1. apríla 1952 až do konca marca 1958 podliehal Ústavu pre výskum rúd Ministerstva hutného priemyslu a rudných baní v Prahe ako jedno z jeho výskumných stredísk. 1. apríla 1958 prešiel archív do správy Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a 1. júla 1958 ho prevzalo Povereníctvo vnútra v Bratislave – Slovenská archívna správa. Archív tak bol začlenený do Štátneho slovenského ústredného archívu ako jeho banské oddelenie. 23. januára 1963 bol jeho názov zmenený na oddelenie hospodárstva Štátneho slovenského ústredného archívu.Od 14. júla 1968 bola archívu vrátená samostatnosť a aj pôvodný názov Ústredný banský archív v Banskej Štiavnici, ktorý mu ostal až do roku 1975, kedy sa zmenil na Štátny ústredný banský archív (ŠÚBA). Od 1. novembra 2015 sa stal súčasťou Slovenského národného archívu ako jeho špecializované pracovisko s názvom Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici (SBA).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]