Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

História archívu

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Základy organizovaného archívnictva na území terajšieho okresu Veľký Krtíš boli položené v roku 1954, kedy bol vo vtedajšom sídle okresu zriadený Okresný archív v Modrom Kameni, ktorý sa však po územnej reorganizácii v roku 1960 stal pobočkou Okresného archívu v Lučenci. Archív sídlil na hrade v Modrom Kameni, kde sa nachádzala pracovňa a hradná kaplnka v ktorej boli umiestnené archívne dokumenty. Prvým archivárom bol Jozef Pupák, ktorý bol radou ONV v Modrom Kameni vymenovaný za prvého stáleho archivára. Vďaka jeho snahe sa podarilo zachrániť archívne fondy najmä okresných úradov, notariátov a súdnictva. V roku 1966 pobočka zanikla a archívne fondy z bývalého okresu Modrý Kameň do roku 1968 spravoval Okresný archív v Lučenci. Priamym právnym predchodcom súčasného archívu vo Veľkom Krtíši bol Okresný archív Veľký Krtíš so sídlom v Modrom Kameni, zriadený po vzniku okresu Veľký Krtíš 1. októbra 1968 pod vedením prvého riaditeľa Ing. Františka Eibnera, ktorý v uvedenej funkcii zotrval do roku 1973. Archívu zostali k dispozícii priestory v hradnej kaplnke a dve menšie pracovne na hrade v Modrom Kameni.

Hrad Modrý Kameň

Keďže tieto nevyhovovali archívnym účelom, už od roku 1968 boli snahy o výstavbu novej archívnej budovy. Do plánu výstavby sa budova archívu dostala až za pôsobenia PhDr. Marty Kamasovej v riadiacej funkcii.
Až v máji 1985 sa vtedajší archív presťahoval do účelovej budovy vo Veľkom Krtíši, kde pôsobí aj v súčasnosti. Zákonom  č. 149/1975 Zb. o archívnictve došlo v rokoch 1976 – 2002 k zmene jeho názvu na Štátny okresný archív vo Veľkom Krtíši. Od 1. januára 2003 novelou zákona č. 395/2002 Z. z. boli jeho kompetencie a úlohy rozšírené v oblasti predarchívnej starostlivosti a správy registratúr, súčasne sa stal pobočkou Štátneho archívu v Banskej Bystrici. Novelou zákona o archívoch a registratúrach platnou od 1. novembra 2015 dochádza k zmenám na úseku správy registratúry a zároveň bola nastavená nová štruktúra štátnych archívov a archív vo Veľkom Krtíši sa stáva pracoviskom Štátneho archívu v Banskej Bystrici.

tabula

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]