Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2023, sobota
 

Odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Ak archív vydá rozhodnutie o trvalej dokumentárnej hodnote vyraďovaných registratúrnych záznamov, iniciuje preberacie konanie. V ňom určí navrhovateľovi vyradenia registratúrnych záznamov lehotu na odovzdanie registratúrnych záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou (archívnych dokumentov) do archívu. Navrhovateľ vyradenia registratúrnych záznamov archívne dokumenty zabalí do archívnych škatúľ určených na dlhodobú archiváciu, vypracuje zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov a po dohode s archívom doručí dokumenty na uloženie do archívu. Archív skontroluje súlad medzi rozhodnutím o vyradení registratúrnych záznamov, predloženým zoznamom odovzdávaných archívnych dokumentov a reálne odovzdanými archívnymi dokumentmi. Po kladnom hodnotení tohto súladu vydá archív preberací protokol obsahujúci údaje o odovzdávajúcom, o názve pôvodcu, časovom rozsahu a množstve odovzdávaných archívnych dokumentov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]