Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2018 - 2022

 

Informácie k vedeniu volebnej kampane

 

Adresy webových sídiel osobitných účtov
E-mailová adresa pre zaslanie oznámenia o adrese webového sídla osobitného účtu: volby@minv.sk

 

Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
E-mailová adresa pre zaslanie správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň: volby@minv.sk