Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
Verejná správa
 

Vzory pre delegovanie do volebných komisií

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci, v ktorej bol utvorený len jeden volebný okrsok (DOCX, 19 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)

 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

• meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a e-mailového kontaktu,

• meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a e-mailového kontaktu

• meno, priezvisko a podpis osoby

- oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;

- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o  koalíciu.