Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Priestupok a správny delikt na úseku správy štátnych hraníc

Priestupku na úseku správy štátnych hraníc (§ 8 cit, zákona) sa dopustí ten, kto

  • zničí alebo poškodí, alebo neoprávnene premiestni, alebo odstráni hraničný znak alebo iné zariadenie vyznačujúce štátne hranice
  • neoprávnene zasiahne do hraničného pásu, ak sa tým zhorší zreteľnosť priebehu štátnych hraníc, alebo do brehov alebo koryta hraničného vodného toku, alebo do spoločnej hraničnej cesty, priekopy alebo strže, ak sa tým zmení ich poloha
  • neumožní alebo inak sťaží oprávneným osobám vstup, vjazd alebo výkon prác pri správe štátnych hraníc

Za niektorý z uvedených priestupkov možno fyzickej osobe uložiť pokutu do 663 eur.

Podnikateľ alebo iná právnická osoba sa v súvislosti s predmetom svojej činnosti dopustí porušenia povinnosti na úseku správy štátnych hraníc (§ 9 cit, zákona), ak

  • zničí alebo poškodí, alebo neoprávnene premiestni, alebo odstráni hraničný znak alebo iné zariadenie vyznačujúce štátne hranice
  • neoprávnene zasiahne do hraničného pásu, ak sa tým zhorší zreteľnosť priebehu štátnych hraníc, alebo do brehov alebo koryta hraničného vodného toku, alebo do spoločnej hraničnej cesty, priekopy alebo strže, ak sa tým zmení ich poloha
  • neumožní alebo inak sťaží oprávneným osobám vstup, vjazd alebo výkon prác pri správe štátnych hraníc

Podnikateľovi alebo inej právnickej osobe môže obvodný úrad uložiť pokutu do 16596 eur.