Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2021, streda
 

Recenzné konanie + Výstupy

Recenzné konanie je proces hodnotenia kvality výstupov analytických jednotiek a prebieha podobne ako v akademickom sektore. Analytický výstup hodnotia dvaja až traja odborní recenzenti, ktorí sú expertmi v oblasti zamerania výstupu. Analytická jednotka následne výstup upraví na základe ich pripomienok. Po predložení finálnych recenzných posudkov recenzentov hlasuje o recenzovaní výstupu Odborno-metodická  komisia, ktorá je garantom kvality výstupov analytických jednotiek.

 

Prehľad recenzovaných výstupov analytických jednotiek

Inštitút správnych a bezpečnostných analýz (ISBA), Ministerstvo vnútra SR

Výstupy:

November 2019 Analýza zaradenia zamestnancov okresných úradov do platových tried podľa náročnosti vykonávaných procesov (analýza)

November 2019 Metodika merania nákladovosti (manuál)

Január 2020 Metodika identifikácie, vizualizácie a referencovania údajov pri dátovom modelovaní (manuál)

 dokumenty

Jún 2020 Konkurencieschopné platy v miestnej štátnej správe. Regionálny kompenzačný príplatok (komentár)

November 2021 Koľko stoja procesy (PDF, 1 MB) (komentár) 

Január 2021 Analýza vykonávaných procesov a návrh opatrení na ich zlepšenie na Oddeleniach cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (PDF, 2 MB) (analýza)

Prejsť na: Facebook

 

 

Analytický útvar (AÚ), Ministerstvo obrany SR

Výstupy:

Júl 2019 Regrutácia cudzincov do OS SR – dilemy a možnosti (komentár)

Január 2020 Hodnotenie zavedenia metodiky vybraných vplyvov regulácie (RIA) na Ministerstve obrany SR (komentár)

Január 2020 Návrh nefinančných motivátorov pre zvýšenie atraktivity povolania profesionálneho vojaka (komentár)

Júl 2020 Dva návrhy na zefektívnenie pôsobenia OS SR v medzinárodnom krízovom manažmente (komentár)

September 2020 Postupy obranného plánovania na Ministerstve obrany Slovenskej republiky: Rozvoj obrany – výzbroj, technika a materiál; komunikačné a informačné systémy (analýza)

Október 2020 Obrana, bezpečnosť, financie - determinanty výdavkov štátov Európskej únie na obranu (analýza)

 

Centrum pre hospodárske otázky (CHO), Ministerstvo hospodárstva SR

Výstupy:

August 2019 Pridaná hodnota, kde si? (komentár)

Január 2020 Rozvoj elektromobility a jej vplyv na spotrebu PHM a elektrickej energie v cestnej doprave v SR (analýza)

 

Inštitút dopravnej politiky (IDP), Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Výstupy:

Január 2020 Naozaj sa nedá nič urobiť? (Bezpečnosť železničných priecestí) (komentár)

Január 2020 Ako sa hýbeme: Mobilitné správanie obyvateľstva (komentár)

December 2020 Potrebujeme (prilákať) zahraničných turistov? (komentár)

 

Inštitút environmentálnej politiky (IEP), Ministerstvo životného prostredia SR

Výstupy:

Apríl 2019 Keď netečie aspoň kvapká (komentár)

Október 2019 Elektrický pohon dostáva postupne zelenú (komentár)

Október 2019 Spravodlivé odpady: analýza vplyvov zavedenia množstvového zberu na Slovensku (analýza)

November 2019 Práca s ľuďmi bez domova prináša ovocie celej spoločnosti (analýza)

December 2019 Ako zlepšiť sledovanie ťažby a prepravy dreva (komentár)

Február 2020 Skládky za humnom (komentár)

Marec 2020 Koľko stojí divočina (analýza)

Marec 2020 Ako pretriediť triedený zber (analýza)

Marec 2020 Ku koreňom (komentár)

Máj 2020 Na poliach pusto (komentár)

Jún 2020 Towards a green fiscal reform in the Slovak Republic (analýza)

Júl 2020 Uhlíkové clo (komentár)

December 2020 Čo s bratislavským odpadom? (analýza)

Prejsť na: Facebook 

 

Inštitút finančnej politiky (IFP), Ministerstvo financií SR

Výstupy:

Marec 2019 Default strategy in pension saving: The case of Slovakia (analýza)

Marec 2019 Čo nezhodnotíš dnes, na dôchodku nehľadaj (komentár)

November 2019 V nájme ďalej zájdeš: Podpora bývania na Slovensku (analýza)

December 2019 O firmách a ľuďoch (komentár)

December 2019 Monitorujeme monitor (komentár)

Jún 2020 Ani muži nemôžu mať všetko (komentár)

Júl 2020 Slovenský trh práce počas prichádzajúcich demografických zmien (komentár)

December 2020 Searching for gaps: Bottom-up approach for Slovakia (analýza) 

 

Február 2021 Priemysel v čase korony (komentár)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút kultúrnej politiky (IKP), Ministerstvo kultúry SR

Výstupy:

Júl 2019 Kedy sa filmové vratky ešte oplatia? (komentár)

Júl 2019 Dochádzajú za svojimi divákmi (komentár)

December 2019 Revízia výdavkov na kultúru – priebežná správa (analýza)

Júl 2020 Revízia výdavkov na kultúru – záverečná správa(analýza)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výstupy:

Marec 2019 Tvrdý brexit bude tvrdý na rozpočet (komentár)

Júl 2019 Viac muziky za menej peňazí? (komentár)

Júl 2019 Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka – záverečná správa (analýza)

Marec 2020 Koľko stojí divočina (analýza)

Január 2020 Starosti mladého poľnohospodára (komentár)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), Úrad vlády SR

Výstupy:

Júl 2019 Prehľad vývoja inovačnej výkonnosti Slovenska (manuál)

Júl 2019 Can money buy EU love? (analýza)

Január 2020 Spolupráca medzi akademickým a privátnym sektorom: Efektívna cesta k inováciám? (analýza)

Február 2020 The elusive quest for the holy grail of an impact of EU funds on regional growth (analýza)

Jún 2020 EU funds as a catalyst of change for the Slovak healthcare system? (analýza)

August 2020 Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku: Príručka k úspechu (komentár)

September 2020 Úmrtia v čase pandémie: Monitorovanie nadmerných úmrtí použitím surveillance v R (komentár)

September 2020 Správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska 2019 (analýza)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút sociálnej politiky (ISP), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výstupy:

Jún 2019 Čierna práca sa nevypláca (analýza)

Október 2019 Dočasná práca ako šanca pre znevýhodnených (analýza)

Marec 2020 Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (analýza)

Október 2020 Objective and Subjective Socioeconomic Status as Sources of Status‐Legitimacy Effect and Legitimation of Income Inequality (analýza)

Október 2020 Skvalitňovanie údajov o sociálnych službách (komentár)

  

 

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP), Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR

Výstupy:

Január 2019 Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením – priebežná správa (analýza)

Marec 2019 Quo Vadis (komentár)

Október 2019 Držím ti miesto: analýza kapacít materských škôl pre 5-ročné deti (analýza)

Október 2019 Atraktivita učiteľského povolania (analýza)

Marec 2020 Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (analýza)

Apríl 2020 Riziková skupina (komentár)

November 2020 Odliv Mozgov I: Necestuj tým vlakom (komentár)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút zdravotných anlýz  (IZA), Ministerstvo zdravotníctva SR

Výstupy:

Október 2019 Revízia výdavkov na zdravotníctvo II – záverečná správa (analýza)

November 2019 Analýza nízkeho podielu peritoneálnej dialýzy na Slovensku: dôvody a riešenia (analýza)

Január 2020 Skvalitnenie darcovstva pre Národnú transfúznu službu SR (analýza)

Jún 2020 EU funds as a catalyst of change for the Slovak healthcare system? (analýza)

Prejsť na: Facebook

 

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), Ministerstvo financií SR

Výstupy:

Január 2019 Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením – priebežná správa (analýza)

Júl 2019 Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka – záverečná správa (analýza)

Október 2019 Revízia výdavkov na zdravotníctvo II – záverečná správa (analýza)

December 2019 Revízia výdavkov na kultúru – priebežná správa (analýza)

Marec 2020 Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (analýza)

Apríl 2020 Fluktuácia zamestnancov štátnych a súkromných organizácií (komentár)

Máj 2020 Duševné zdravie a verejné financie (analýza)

Jún 2020 Súťaživosť výberových konaní v štátnej službe (komentár)

Júl 2020 Revízia výdavkov na obranu (analýza)

Júl 2020 Revízia výdavkov na kultúru – záverečná správa(analýza)

Júl 2020 Managing and Prioritising Public Finances and Budget in Support of Strategic Development in the Slovak Republic: A Targeted Budged Review (analýza)

December 2020: Revízia výdavkov ministerstva vnútra (analýza)

Prejsť na: Facebook

Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz  (HUB) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

November 2020 OverSi po roku (analýza)