Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Recenzné konanie + Výstupy

Recenzné konanie je proces hodnotenia kvality výstupov analytických jednotiek a prebieha podobne ako v akademickom sektore. Analytický výstup hodnotia dvaja až traja odborní recenzenti, ktorí sú expertmi v oblasti zamerania výstupu. Analytická jednotka následne výstup upraví na základe ich pripomienok. Po predložení finálnych recenzných posudkov recenzentov hlasuje o recenzovaní výstupu Odborno-metodická  jednotka, ktorá je garantom kvality výstupov analytických jednotiek.

 

Prehľad recenzovaných výstupov analytických jednotiek

Analyticko-metodická jednotka (AMJ), Ministerstvo vnútra SR

 

Analytický útvar(AÚ), Ministerstvo obrany SR

 

Centrum pre hospodárske otázky(CHO), Ministerstvo hospodárstva SR

 

Inštitút dopravnej politiky (IDP), Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 

Inštitút environmentálnej politiky (IEP),Ministerstvo životného prostredia SR

Výstupy:

4.4.2019Keď netečie aspoň kvapká (komentár)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút finančnej politiky (IFP), Ministerstvo financií SR

Výstupy:

29.3.2019 Default strategy in pension saving (analýza)

29.3.2019 Čo nezhodnotíš dnes, na dôchodku nehľadaj (komentár) 

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút kultúrnej politiky (IKP), Ministerstvo kultúry SR

Výstupy:

12.7.2019Kedy sa filmové vratky ešte oplatia? (komentár)

12.7.2019 Dochádzajú za svojimi divákmi (komentár)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút pôdohospodárskej politiky(IPP), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výstupy:

25.3.2019 Tvrdý brexit bude tvrdý na rozpočet (komentár)

9.7.2019 Viac muziky za menej peňazí? (komentár)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), Úrad vlády SR

Výstupy:

2.7.2019Can money buy EU love? (analýza)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút sociálnej politiky (ISP), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Inštitút vzdelávacej politiky(IVP), Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR

Výstupy:

24.1.2019 Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením (analýza)

28.3.2019 Quo Vadis (komentár)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút zdravotnej politiky (IVP), Ministerstvo zdravotníctva SR

Prejsť na: Facebook

 

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), Ministerstvo financií SR

Výstupy:

24.1.2019 Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením (analýza)

Prejsť na: Facebook