Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. apríl 2020, utorok
 

Recenzné konanie + Výstupy

Recenzné konanie je proces hodnotenia kvality výstupov analytických jednotiek a prebieha podobne ako v akademickom sektore. Analytický výstup hodnotia dvaja až traja odborní recenzenti, ktorí sú expertmi v oblasti zamerania výstupu. Analytická jednotka následne výstup upraví na základe ich pripomienok. Po predložení finálnych recenzných posudkov recenzentov hlasuje o recenzovaní výstupu Odborno-metodická  jednotka, ktorá je garantom kvality výstupov analytických jednotiek.

 

Prehľad recenzovaných výstupov analytických jednotiek

Analyticko-metodická jednotka (AMJ), Ministerstvo vnútra SR

Výstupy:

November 2019 Analýza zaradenia zamestnancov okresných úradov do platových tried podľa náročnosti vykonávaných procesov(analýza)

November 2019 Metodika merania nákladovosti (manuál)

Január 2020 Metodika identifikácie, vizualizácie a referencovania údajov pri dátovom modelovaní (manuál)

 dokumenty

 

Analytický útvar(AÚ), Ministerstvo obrany SR

Výstupy:

Júl 2019 Regrutácia cudzincov do OS SR – dilemy a možnosti (komentár)

Január 2020 Hodnotenie zavedenia metodiky vybraných vplyvov regulácie (RIA) na Ministerstve obrany SR (komentár)

Január 2020 Návrh nefinančných motivátorov pre zvýšenie atraktivity povolania profesionálneho vojaka (komentár)

 

Centrum pre hospodárske otázky(CHO), Ministerstvo hospodárstva SR

Výstupy:

August 2019 Pridaná hodnota, kde si? (komentár)

Január 2020 Rozvoj elektromobility a jej vplyv na spotrebu PHM a elektrickej energie v cestnej doprave v SR (analýza)

 

Inštitút dopravnej politiky (IDP), Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Výstupy:

Január 2020 Naozaj sa nedá nič urobiť? (Bezpečnosť železničných priecestí) (komentár)

Január 2020 Ako sa hýbeme: Mobilitné správanie obyvateľstva (komentár)

 

Inštitút environmentálnej politiky (IEP),Ministerstvo životného prostredia SR

Výstupy:

Apríl 2019Keď netečie aspoň kvapká (komentár)

Október 2019 Elektrický pohon dostáva postupne zelenú(komentár)

Október 2019 Spravodlivé odpady: analýza vplyvov zavedenia množstvového zberu na Slovensku (analýza)

November 2019 Práca s ľuďmi bez domova prináša ovocie celej spoločnosti (analýza)

December 2019 Ako zlepšiť sledovanie ťažby a prepravy dreva (komentár)

 

 

Február 2020 Skládky za humnom (komentár)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút finančnej politiky (IFP), Ministerstvo financií SR

Výstupy:

Marec 2019 Default strategy in pension saving: The case of Slovakia (analýza)

Marec 2019 Čo nezhodnotíš dnes, na dôchodku nehľadaj (komentár)

November 2019 V nájme ďalej zájdeš: Podpora bývania na Slovensku(analýza)

December 2019 O firmách a ľuďoch (komentár)

December 2019 Monitorujeme monitor (komentár)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút kultúrnej politiky (IKP), Ministerstvo kultúry SR

Výstupy:

Júl 2019Kedy sa filmové vratky ešte oplatia? (komentár)

Júl 2019 Dochádzajú za svojimi divákmi (komentár)

December 2019 Revízia výdavkov na kultúru – priebežná správa (analýza)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút pôdohospodárskej politiky(IPP), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výstupy:

Marec 2019 Tvrdý brexit bude tvrdý na rozpočet (komentár)

Júl 2019 Viac muziky za menej peňazí? (komentár)

Júl 2019 Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka – záverečná správa (analýza)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), Úrad vlády SR

Výstupy:

Júl 2019 Prehľad vývoja inovačnej výkonnosti Slovenska(manuál)

Júl 2019Can money buy EU love? (analýza)

Január 2020 Spolupráca medzi akademickým a privátnym sektorom: Efektívna cesta k inováciám? (analýza)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút sociálnej politiky (ISP), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výstupy:

Jún 2019 Čierna práca sa nevypláca (analýza)

Október 2019 Dočasná práca ako šanca pre znevýhodnených (analýza)

 

Inštitút vzdelávacej politiky(IVP), Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR

Výstupy:

Január 2019 Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením – priebežná správa (analýza)

Marec 2019 Quo Vadis (komentár)

Október 2019 Držím ti miesto: analýza kapacít materských škôl pre 5-ročné deti(analýza)

Október 2019 Atraktivita učiteľského povolania(analýza)

Prejsť na: Facebook

 

Inštitút zdravotnej politiky (IVP), Ministerstvo zdravotníctva SR

Výstupy:

Október 2019 Revízia výdavkov na zdravotníctvo II – záverečná správa (analýza)

November 2019 Analýza nízkeho podielu peritoneálnej dialýzy na Slovensku: dôvody a riešenia (analýza)

Január 2020 Skvalitnenie darcovstva pre Národnú transfúznu službu SR (analýza)

Prejsť na: Facebook

 

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), Ministerstvo financií SR

Výstupy:

Január 2019 Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením – priebežná správa (analýza)

Júl 2019 Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka – záverečná správa(analýza)

Október 2019 Revízia výdavkov na zdravotníctvo II – záverečná správa (analýza)

December 2019 Revízia výdavkov na kultúru – priebežná správa (analýza)

Prejsť na: Facebook