Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Regulované povolania v SR

Regulované povolanie v Slovenskej republike je také povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu, ktorým je stupeň vzdelania, najmä v študijnom odbore v skupine študijných odborov sociálne, ekonomické a právne vedy. Za regulované povolanie sa považuje aj povolanie s právom používať profesijné tituly, ktoré vykonávajú členovia uznanej profesijnej organizácie.

Zoznam všetkých regulovaných povolaní v Slovenskej republike, ktorý obsahuje kontaktné údaje príslušných orgánov pre každé regulované povolanie:

Viac informácií o postupe a podmienkach uznávania vzdelania a odborných kvalifikácií pre výkon regulovaných povolaní v SR je k dispozícií na stránkach Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní.
Žiadosť o uznanie dokladu o odbornej kvalifikácie a dokladu o vzdelaní je možné zaslať príslušnému orgánu aj elektronicky prostredníctvom služby portálu www.slovensko.sk  "Uznávanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácii zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR" alebo "Uznávanie dokladu o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR".

Od januára 2016 je možné požiadať o vydanie Európskeho profesijneho preukazu (EPP), ktorý uľahčuje vybraným profesiám cezhraničnú mobilitu. EPP preukazuje, že odborník splnil všetky potrebné podmienky na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb v hostiteľskom členskom štáte alebo uznávanie odborných kvalifikácií na účely usadenia sa v hostiteľskom členskom štáte:

Na účely zabezpečenia ochrany zdravia alebo bezpečnosti príjemcu služieb môže príslušný orgán preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike. Zoznam týchto vybraných povolaní sa nachádza tu:

Ďalšie dôležité informácie v oblasti odbornej kvalifikácie:

 

Dôležité odkazy

Kompetentný orgán:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava

https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]