Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Cenník služieb archívu

Suma

Vypracovanie jednoduchej rešerše/hod.

13,27

Vypracovanie zložitej rešerše/hod.

19,91

Vypracovanie kombinovanej rešerše/hod.

21,57

Preklad textu/strana

13,27

Vyhotovenie xerokópií – čiernobiele jednostranné A4/list

0,19

Vyhotovenie xerokópií – farebné A4/list

0,82

Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou v rozlíšení 300 DPI/do A4/list

1,99

Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou v rozlíšení 600 DPI/do A4/list

8,29

Udelenie súhlasu používať vlastné reprografické zariadenie/deň

13,27

Cenník správnych poplatkov

Suma

Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o školské doklady, dokumenty o ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní

3,00

Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o matriky

3,00

Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov št. správy, za stranu

3,00

Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov za každú stranu v slovenskom jazyku

1,50

Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov za každú stranu v cudzom jazyku

3,00

Podanie žiadosti o nahliadnutie do matrík za každý zväzok

2,00

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy