Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Knižnica

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Neverejná špecializovaná knižnica je určená pre pracovníkov archívu a bádateľov. Archívna knižnica bola zriadená v roku 1977 a funguje nepretržite dodnes. V prvých rokoch existencie pribúdali nové knihy darom. Až v ďalších rokoch sa začali knihy aj nakupovať a nákupy postupne tvorili veľkú väčšinu knižných prírastkov.

Prvou správkyňou knižnice bola Alica Sotáková a v roku 1986, keď odišla na materskú dovolenku, ju na tomto poste vystriedala Gabriela Gorejová, ktorá ju spravuje dodnes.

Od roku 1986 sa začal vyhotovovať aj prvý lístkový katalóg, ktorý bol menný, názvový a autorský. Tieto katalógy boli roztriedené v lístkovniciach. Tento systém fungoval až kým nebol nahradený možnosťou zavedenia výpočtovej techniky. Skoro dvadsaťpäť rokov sa knižničný fond eviduje aj elektronicky. V polovici 90. rokov bol pre knižnicu vytvorený prvý program „Evidencia kníh“. Po ňom v roku 2003 to bol program „Bach-Knižnica“, ktorý sa používa dodnes.

V posledných rokoch sa znižovali výdavky na nákup kníh a preto nové knihy pribúdajú zväčša darovacou formou.

V marci 2021 disponovala archívna knižnica 6 127 zväzkami knižných titulov a odborných časopisov hlavne z oblasti histórie, pomocných vied historických a archívnictva.

Výpožičky sú formou prezenčného štúdia. Okrem kníh a časopisov sú pre bádateľov k dispozícii regionálne noviny z rokov 1957 – 2011, propagačné brožúry podnikov, družstiev, škôl, obcí. Dobre zachované sú zbierky zákonov a úradné vestníky od roku 1918 po rok 1990. Sú rovnako k dispozícii záujemcom z radov bádateľov a občanov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy