Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

A/XV.2    

 • Hospodársko-kontrolná služba v Michalovciach, 1945, 0,12 bm.

 

A/XV.3                         

 • Štátny stavebný úrad v Michalovciach, 1946 – 1956, 23,04 bm.

 

A/XVI.2                      

 • Okresná finančná správa v Michalovciach, 1949 – 1988, 4,82 bm.

 

A/XVI.3                      

 • Daňová správa v Michalovciach, 1945 – 1953, 2,00 bm.
 • Daňový úrad v Sobranciach I, 1946 – 1948, 0,50 bm.
 • Daňový úrad v Michalovciach I, 1927 – 1944, 0, 12 bm.

 

A/XXI.2                        

 • Okresný úrad v Michalovciach I, 1928 – 1944, 1,60 bm.
 • Okresný úrad v Sobranciach I, 1923 – 1938, 1,20 bm.

 

A/XXI.3      

 • Školský inšpektorát v Sobranciach, 1945 – 1950, 5,16 bm.
 • Školský inšpektorát v Michalovciach, 1884 – 1949, 5,58 bm.

 

 A/XXII.2      

 • Okresný národný výbor v Michalovciach I, 1944 – 1960, 98,52 bm.
 • Okresný národný výbor v Sobranciach, 1945 – 1960, 52,10 bm.
 • Okresný národný výbor v Michalovciach II, 1961 – 1990, 786,38 bm.

 

 A/XXII.2      

 • Okresný úrad ochrany práce v Sobranciach, 1945 – 1950, 0,87 bm.
 • Okresný úrad ochrany práce v Michalovciach, 1944 – 1949, 1,68 bm.
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Michalovciach, 1945 – 1996, 28,44 bm.
 • Okresná správa rekreačných služieb v Michalovciach, 1965 – 1985, 9,72 bm.
 • Regionálna pozemková a informačná služba v Michalovciach, 1952 – 1996, 28,80 bm.
 • Okresný inšpektorát štátneho požiarneho dozoru v Sobranciach, 1954 – 1959, 0,24 bm.
 • Centrum poradensko-psychologických služieb v Michalovciach, 1975 – 1999, 1,08 bm.
 • Štátny okresný archív v Michalovciach, 1955 – 1994, 10,20 bm.

 

 A/XXIII.1 

 • Okresný úrad v Michalovciach I, 1991 – 2003, 34,48 bm.
 • Obvodný úrad v Sobranciach II, 1997 – 2002, 0,19 bm.
 • Okresný úrad v Michalovciach III, 1996, 6,74 bm.

 

 A/XXIII.2 

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach, 1983 – 2005, 1,08 bm.
 • Lesný úrad v Michalovciach, 1992 – 1996, 3,48 bm.
 • Daňový úrad v Sobranciach II, 1991 – 2009, 2,40 bm.
 • Daňový úrad vo Veľkých Kapušanoch, 1996 – 2008, 4,20 bm.
 • Daňový úrad v Michalovciach II, 2005 – 2008, 1,80 bm.

 

 A/XXIII.3

 • Slovenská správa ciest, správa a údržba v Michalovciach, 1959 – 2003, 14,28 bm.
 • Rada obrany okresu Michalovce, 1960 – 2002, 1,68 bm.
 • Rada obrany okresu Sobrance, 1997 – 2002, 0,36 bm.

 

A/XXIV.5

 • Obecný notársky úrad v Michalovciach, 1895 – 1944, 7,31 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Bánovciach nad Ondavou, 1895 – 1943, 0,86 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Bežovciach, 1895 – 1914, 0,44 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Budkovciach, 1895 – 1944, 1,40 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Choňkovciach, 1895 – 1914, 0,31 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Jenkovciach, 1895 – 1944, 0,31 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Jovse, 1895 – 1945, 2,00 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Krčave, 1895 – 1914, 0,38 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Malčiciach, 1895 – 1945, 1,39 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Malých Zalužiciach, 1895 – 1906, 0,42 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Nacinej Vsi, 1895 – 1943, 0,32 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Palíne, 1886 – 1945, 3,41 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Pavlovciach nad Uhom, 1895 – 1946, 0,71 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Pozdišovciach, 1895 – 1944, 2,28 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Rakovci nad Ondavou, 1895 – 1944, 0,97 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Sobranciach, 1895 – 1914, 0,51 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Starom, 1895 – 1906, 0,23 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Tibave, 1895 – 1914 (1931), 0,38 bm.
 • Obvodný notársky úrad v Úbreži, 1895 – 1944, 0,45 bm.
 • Obvodný notársky úrad vo Vinnom, 1895 – 1941, 0,59 bm.
 • Obvodný notársky úrad vo Vrbovci, 1895 – 1944, 1,10 bm.
 • Obvodný notársky úrad vo Vyšnej Rybnici, 1895 – 1906, 0,29 bm.
 • Obvodný notársky úrad vo Vyšných Revištiach, 1895 – 1915, 0,23 bm.

 

A/XXV.1

 • Mestský národný výbor v Michalovciach, 1960 – 1990, 232,4 bm.
 • Mestský národný výbor v Sobranciach, 1964 – 1990, 28,08 bm.
 • Mestský národný výbor v Strážskom, 1968 – 1990, 21,48 bm.

 

A/XXV.2

 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bánovciach nad Ondavou, 1945 – 1950, 0,60 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bežovciach, 1945 – 1950, 0,48 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Budkovciach, 1945 – 1950, 1,92 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Choňkovciach, 1945 – 1949, 0,60 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jenkovciach, 1945 – 1950, 1,08 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jovse, 1945 – 1950, 0,95 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Krčave, 1945 – 1950, 0,72 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malčiciach, 1945 – 1950, 1,08 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malých Zalužiciach, 1945 – 1950, 0,60 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Michalovciach – okolie, 1945 – 1950, 0,74 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Michalovciach, 1969 – 1971, 2,64 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Palíne I, 1945 – 1950, 1,86 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Palíne II, 1969 – 1971, 0,72 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pavlovciach nad Uhom I, 1945 – 1950, 1,30 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pavlovciach nad Uhom II, 1969 – 1971, 2,52 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pozdišovciach, 1945 – 1950, 1,35 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rakovci nad Ondavou, 1945 – 1950, 0,72 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sobranciach, 1945 – 1950, 0,95 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Starom, 1945 – 1950 (1953), 1,92 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Strážskom I, 1945 – 1950, 0,48 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Strážskom II, 1969 – 1971, 1,92 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tibave, 1945 – 1950, 0,87 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov v Úbreži, 1945 – 1950, 0,96 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vinnom, 1945 – 1950, 0,60 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vrbovci, 1945 – 1950, 0,96 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vyšnej Rybnici, 1945 – 1950, 0,18 bm.
 • Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vyšných Revištiach, 1945 – 1950, 1,38 bm.

 

A/XXV3

 • Miestny národný výbor v Bajanoch (PDF, 385 kB), 1950 – 1990, 1,80 bm
 • Miestny národný výbor v Bánovciach nad Ondavou (PDF, 414 kB), 1950 – 1990, 2,52 bm.
 • Miestny národný výbor v Baškovciach (PDF, 346 kB), 1950 – 1990, 2,40 bm.
 • Miestny národný výbor v Beňatine (PDF, 398 kB), 1951 – 1990, 1,44 bm.
 • Miestny národný výbor v Bežovciach (PDF, 525 kB), 1951 – 1990, 2,88 bm.
 • Miestny národný výbor v Blatnej Polianke (PDF, 361 kB), (1946) 1950 – 1990, 1,56 bm.
 • Miestny národný výbor v Blatných Remetách (PDF, 421 kB), 1950 – 1990, 1,80 bm.
 • Miestny národný výbor v Blatných Revištiach (PDF, 367 kB), 1950 – 1990, 1,56 bm.
 • Miestny národný výbor v Bracovciach (PDF, 461 kB), 1950 – 1990, 2,16 bm.
 • Miestny národný výbor v Budkovciach (PDF, 570 kB), (1949) 1950 – 1990, 4,32 bm.
 • Miestny národný výbor v Bunkovciach (PDF, 315 kB), 1950 – 1990, 0,96 bm.
 • Miestny národný výbor v Čečehove (PDF, 378 kB), (1947) 1950 – 1990, 1,80 bm.
 • Miestny národný výbor v Dúbravke, 1950 – 1990, 2,28 bm.
 • Miestny národný výbor vo Falkušovciach, 1950 – 1990, 2,64 bm.
 • Miestny národný výbor vo Fekišovciach, 1950 – 1990, 1,56 bm.
 • Miestny národný výbor v Gajdoši, 1950 – 1964, 0,60 bm.
 • Miestny národný výbor v Hatalove (PDF, 436 kB), 1950 – 1990, 2,88 bm.
 • Miestny národný výbor v Hažíne (PDF, 390 kB), 1950 – 1990, 2,64 bm.
 • Miestny národný výbor v Hlivištiach (PDF, 365 kB), 1950 – 1990, 1,44 bm.
 • Miestny národný výbor v Hnojnom, 1950 – 1990, 1,56 bm.
 • Miestny národný výbor v Horni, 1951 – 1990, 1,92 bm.
 • Miestny národný výbor v Horovciach, 1950 – 1990, 3,48 bm.
 • Miestny národný výbor v Hradišskej Moľve, 1950 – 1966, 0,24 bm.
 • Miestny národný výbor v Husáku, 1950 – 1990, 2,28 bm.
 • Miestny národný výbor v Choňkovciach, 1950 – 1990, 2,04 bm.
 • Miestny národný výbor v Inovciach, 1950 – 1990, 1,68 bm.
 • Miestny národný výbor v Iňačovciach, 1950 – 1990, 2,28 bm.
 • Miestny národný výbor v Jasenove, 1950 – 1990, 1,68 bm.
 • Miestny národný výbor v Jastrabí, 1950 – 1990, 2,04 bm.
 • Miestny národný výbor v Jenkovciach, 1950 – 1990, 2,64 bm.
 • Miestny národný výbor v Jovse, 1950 – 1990, 3,72 bm.
 • Miestny národný výbor v Kačanove (PDF, 368 kB), 1950 – 1990, 1,68 bm.
 • Miestny národný výbor v Kaluži (PDF, 413 kB), 1950 – 1990, 1,56 bm.
 • Miestny národný výbor v Klokočove (PDF, 492 kB), 1950 – 1990, 1,68 bm.
 • Miestny národný výbor v Kolibabovciach, 1950 – 1990, 1,32 bm.
 • Miestny národný výbor v Komárovciach (PDF, 385 kB), 1950 – 1985, 0,48 bm.
 • Miestny národný výbor v Koňuši (PDF, 391 kB), 1950 – 1990, 1,32 bm.
 • Miestny národný výbor v Koromli, 1950 – 1990, 1,32 bm.
 • Miestny národný výbor v Krásnovciach, 1950 – 1990, 1,44 bm.
 • Miestny národný výbor v Krášku, 1950 – 1960, 0,12 bm.
 • Miestny národný výbor v Krčave, 1949 – 1990, 1,44 bm.
 • Miestny národný výbor v Kristoch, 1950 – 1990, 1,44 bm.
 • Miestny národný výbor v Krivošťanoch (PDF, 271 kB), (1949) 1950 – 1960, 0,36 bm.
 • Miestny národný výbor v Kucanoch (PDF, 277 kB), 1950 – 1960, 0,36 bm.
 • Miestny národný výbor v Kusíne, 1950 – 1990, 1,68 bm.
 • Miestny národný výbor v Lastomíre, 1950 – 1990, 2,64 bm.
 • Miestny národný výbor v Laškovciach, 1951 – 1990, 1,68 bm.
 • Miestny národný výbor v Lekárovciach, 1950 – 1990, 3,96 bm.
 • Miestny národný výbor v Lesnom, 1950 – 1990, 1,80 bm.
 • Miestny národný výbor v Ložíne, (1946) 1950 – 1990, 2,04 bm.
 • Miestny národný výbor v Lúčkach, 1950 – 1990, 1,80 bm.
 • Miestny národný výbor v Malčiciach, 1950 – 1990, 2,16 bm.
 • Miestny národný výbor v Malých Raškovciach, 1950 – 1990, 0,84 bm.
 • Miestny národný výbor v Malých Zalužiciach, 1950 – 1972 (1974), 1,20 bm.
 • Miestny národný výbor v Markovciach, 1950 – 1990, 1,56 bm.
 • Miestny národný výbor v Michalovciach, (1893) 1914 – 1960, 11,40 bm.
 • Miestny národný výbor v Močaranoch, (1947) 1950 – 1960, 1,08 bm.
 • Miestny národný výbor v Moravanoch, 1950 – 1990, 1,32 bm.
 • Miestny národný výbor v Nacinej Vsi, 1950 – 1990, 3,60 bm.
 • Miestny národný výbor v Nižnej Rybnici, 1950 – 1990, 2,04 bm.
 • Miestny národný výbor v Nižnom Nemeckom, (1948) 1950 – 1990, 1,44 bm.
 • Miestny národný výbor v Orechovej, 1950 – 1990, 1,68 bm.
 • Miestny národný výbor v Oreskom, 1950 – 1990, 1,44 bm.
 • Miestny národný výbor v Ostrove, 1950 – 1990, 1,44 bm.
 • Miestny národný výbor v Palíne, 1956 – 1990, 2,64 bm.
 • Miestny národný výbor v Pavlovciach nad Uhom, 1950 – 1990, 4,92 bm.
 • Miestny národný výbor v Petrikovciach, 1950 – 1990, 2,52 bm.
 • Miestny národný výbor v Petrovciach nad Laborcom, (1946) 1950 – 1990 (1991), 3,36 bm.
 • Miestny národný výbor v Petrovciach pri Sobranciach, 1950 – 1990, 3,72 bm.
 • Miestny národný výbor v Pinkovciach, 1951 – 1990, 2,28 bm.
 • Miestny národný výbor v Podhorodi, 1950 – 1989, 2,28 bm.
 • Miestny národný výbor v Porostove, 1950 – 1990, 1,56 bm.
 • Miestny národný výbor v Porube pod Vihorlatom, 1950 – 1990, 0,84 bm.
 • Miestny národný výbor v Porúbke, 1950 – 1990, 1,44 bm.
 • Miestny národný výbor v Pozdišovciach, (1946) 1950 – 1990, 2,40 bm.
 • Miestny národný výbor v Priekope, 1950 – 1990, 4,08 bm.
 • Miestny národný výbor v Pustom Čemernom, 1950 – 1990, 2,40 bm.
 • Miestny národný výbor v Rakovci nad Ondavou, 1950 – 1990, 4,44 bm.
 • Miestny národný výbor v Rebríne, 1950 – 1961, 0,36 bm.
 • Miestny národný výbor v Remetských Hámroch, 1950 – 1990, 4,80 bm.
 • Miestny národný výbor v Ruskej Bystrej, 1950 – 1990, 1,44 bm.
 • Miestny národný výbor v Ruskom Hrabovci, 1950 – 1990, 2,88 bm.
 • Miestny národný výbor v Ruskovciach, 1950 – 1990, 2,76 bm.
 • Miestny národný výbor v Sejkove, 1950 – 1990, 2,28 bm.
 • Miestny národný výbor v Sennom, 1950 – 1990, 3,72 bm.
 • Miestny národný výbor v Slavkovciach, 1950 – 1990, 2,28 bm.
 • Miestny národný výbor v Sliepkovciach, 1950 – 1990, 2,04 bm.
 • Miestny národný výbor v Sobranciach, 1950 – 1964, 2,04 bm.
 • Miestny národný výbor v Starom, 1950 – 1990, 2,76 bm.
 • Miestny národný výbor v Strážskom, 1950 – 1968, 2,52 bm.
 • Miestny národný výbor v Stretave, 1953 – 1990, 2,76 bm.
 • Miestny národný výbor v Stretavke, 1950 – 1990, 3,60 bm.
 • Miestny národný výbor v Suchom, 1950 – 1990, 1,92 bm.
 • Miestny národný výbor vo Svätuši, (1938) 1950 – 1990, 1,92 bm.
 • Miestny národný výbor v Šamudovciach, 1950 – 1990, 1,92 bm.
 • Miestny národný výbor v Tašuli, 1950 – 1990, 1,68 bm.
 • Miestny národný výbor v Tibave, 1950 – 1990, 2,64 bm.
 • Miestny národný výbor v Topoľanoch, (1945) 1950 – 1960, 0,60 bm.
 • Miestny národný výbor v Trhovištiach, 1950 – 1990, 2,52 bm.
 • Miestny národný výbor v Trnave pri Laborci, 1950 – 1990, 2,76 bm.
 • Miestny národný výbor v Tušiciach, 1950 – 1990, 3,72 bm.
 • Miestny národný výbor v Tušickej Novej Vsi, 1950 – 1990, 2,76 bm.
 • Miestny národný výbor v Úbreži, (1949) 1950 – 1990, 2,04 bm.
 • Miestny národný výbor vo Veľkých Revištiach, 1964 – 1990, 0,64 bm.
 • Miestny národný výbor vo Veľkých Zalužiciach, 1950 – 1972, 0,48 bm.
 • Miestny národný výbor vo Vinnom, 1950 – 1990, 3,12 bm.
 • Miestny národný výbor vo Vojnatine, 1950 – 1990, 1,68 bm.
 • Miestny národný výbor vo Voli, 1950 – 1990, 1,56 bm.
 • Miestny národný výbor vo Vrbovci, 1950 – 1960, 0,60 bm.
 • Miestny národný výbor vo Vrbnici, 1950 – 1990, 2,64 bm.
 • Miestny národný výbor vo Vysokej nad Uhom, 1950 – 1990, 3,48 bm.
 • Miestny národný výbor vo Vyšnej Rybnici, 1950 – 1990, 2,40 bm.
 • Miestny národný výbor vo Vyšnom Nemeckom, 1950 – 1990, 2,04 bm.
 • Miestny národný výbor vo Vyšných Remetách, 1950 – 1990, 2,52 bm.
 • Miestny národný výbor vo Vyšných Revištiach, 1950 – 1963, 1,20 bm.
 • Miestny národný výbor v Záhore, 1955 – 1990, 2,40 bm.
 • Miestny národný výbor v Zalužiciach, 1973 – 1990, 1,20 bm.
 • Miestny národný výbor v Závadke, 1950 – 1990, 2,04 bm.
 • Miestny národný výbor v Zbudzi, 1950 – 1990, 2,64 bm.
 • Miestny národný výbor v Zemplínskej Širokej, 1960 – 1990, 2,40 bm.
 • Miestny národný výbor v Zemplínskych Kopčanoch, 1950 – 1990, 1,68 bm.
 • Miestny národný výbor v Žbinciach, 1950 – 1990, 2,64 bm.

 

A/XXV.5

 • Útvar hlavného architekta v Michalovciach, 1967 – 1982, 0,12 bm.

 

A/XXVI.2

 • Mestský úrad v Michalovciach, 1991 – 2010, 37,56 bm.
 • Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch, 1991 – 1996, 0,70 bm.

 

A/XXVI.3

 • Obvodný úrad v Michalovciach, 1991 – 2012, 14,37 bm.
 • Obvodný úrad v Sobranciach, 1990– 1998, 6,85 bm.

 

A/XXVI.4

 • Obecný úrad v Bajanoch, (1987) 1993 – 2015, 0,96 bm.
 • Obecný úrad v Bánovciach nad Ondavou, 1991 – 2002, 0,84 bm.
 • Obecný úrad v Baškovciach, 1991 – 2005, 0,72 bm.
 • Obecný úrad v Beši, 1991 – 1995, 0,20 bm.
 • Obecný úrad v Bežovciach, 1991 – 2012, 1,44 bm.
 • Obecný úrad v Blatnej Polianke, 1991 – 2009, 0,36 bm.
 • Obecný úrad v Blatných Revištiach, 1991 – 2002, 1,08 bm.
 • Obecný úrad v Bracovciach, 1991 – 2010, 1,80 bm.
 • Obecný úrad v Budinciach, 1991 – 1995, 0,16 bm.
 • Obecný úrad v Budkovciach, 1991 – 2009, 1,08 bm.
 • Obecný úrad v Čičarovciach, 1991 – 2009, 1,96 bm.
 • Obecný úrad v Drahňove, 1996 – 2007, 2,12 bm.
 • Obecný úrad v Dúbravke, 1991 – 2015, 1,92 bm.
 • Obecný úrad vo Falkušovciach, 1991 – 2003, 1,08 bm.
 • Obecný úrad v Hažíne, 1991 – 2014, 1,08 bm.
 • Obecný úrad v Hlivištiach, 1991 – 2005, 0,48 bm.
 • Obecný úrad v Horni, 1991 – 2010, 1,08 bm.
 • Obecný úrad v Husáku, 1991 – 2014, 1,92 bm.
 • Obecný úrad v Inovciach, 1991 – 2002, 1,08 bm.
 • Obecný úrad v Iňačovciach, 1991 – 2009, 2,16 bm.
 • Obecný úrad v Ižkovciach, 1995 – 2003, 0,53 bm.
 • Obecný úrad v Jasenove, 1991 – 2012, 0, 84 bm.
 • Obecný úrad v Jovse, 1991 – 2012, 2,64 bm.
 • Obecný úrad v Kačanove, 1991 – 2009, 0,84 bm.
 • Obecný úrad v Koromli, 1991 – 2005, 1,56 bm.
 • Obecný úrad v Krčave, 1991 – 2010, 3,24 bm.
 • Obecný úrad v Kristoch, 1991 – 2007, 0,84 bm.
 • Obecný úrad v Kusíne, 1991– 2000, 0,84 bm.
 • Obecný úrad v Lekárovciach, 1991 – 2010, 1,56 bm.
 • Obecný úrad v Malčiciach, 1991 – 2010, 3,12 bm.
 • Obecný úrad v Malých Raškovciach, 1991 – 2006, 1,56 bm.
 • Obecný úrad v Markovciach, 1991 – 2009, 2,64 bm.
 • Obecný úrad v Maťovských Vojkovciach , 1991 – 1996, 0,20 bm.
 • Obecný úrad v Moravanoch, 1991 – 2007, 1,08 bm.
 • Obecný úrad v Nacinej Vsi, 1991 – 2012, 0,60 bm.
 • Obecný úrad v Nižnej Rybnici, 1991 – 1999, 0,24 bm.
 • Obecný úrad v Nižnom Nemeckom, 1991 – 2006, 0,84 bm.
 • Obecný úrad v Oboríne, 1991 – 2004, 0,66 bm.
 • Obecný úrad v Oreskom, 1991 – 2005, 2,88 bm.
 • Obecný úrad v Palíne, 1991 – 2009, 2,40 bm.
 • Obecný úrad v Pinkovciach, 1991 – 2006, 0,24 bm.
 • Obecný úrad v Podhorodi, 1991 – 2003, 1,08 bm.
 • Obecný úrad v Porostove, 1991 – 2006, 0,84 bm.
 • Obecný úrad v Porúbke, 1991 – 1999, 0,36 bm.
 • Obecný úrad v Pozdišovciach, 1991 – 2010, 0,72 bm.
 • Obecný úrad v Priekope, 1991 – 2006, 1,20 bm.
 • Obecný úrad v Ptrukši, 1991 – 1996, 0,20 bm.
 • Obecný úrad v Pustom Čemernom, 1991 – 2012, 2,04 bm.
 • Obecný úrad v Rakovci nad Ondavou, 1991 – 2002, 0,24 bm.
 • Obecný úrad v Ruskej, 1991 – 1996, 0,20 bm.
 • Obecný úrad v Ruskej Bystrej, 1991 – 2007, 0,48 bm.
 • Obecný úrad v Ruskom Hrabovci, 1991 – 2007, 1,08 bm.
 • Obecný úrad v Sejkove, 1991 – 2006, 0,60 bm.
 • Obecný úrad v Sennom, 1993 – 2010, 1,32 bm.
 • Obecný úrad v Slavkovciach, 1991 – 2004, 2,16 bm.
 • Mestský úrad v Strážskom, 1991 – 2006, 2,16 bm.
 • Mestský úrad v Strážskom, 1991 – 2006, 2,16 bm.
 • Obecný úrad v Stretave, 1991 – 2004, 0,48 bm.
 • Obecný úrad v Stretavke, 1991 – 2004, 0,48 bm.
 • Obecný úrad vo Svätuši, 1991 – 2010, 0,96 bm.
 • Obecný úrad v Šamudovciach, 1991 – 2014, 1,08 bm.
 • Obecný úrad v Tašuli, 1991 – 2008, 0,72 bm.
 • Obecný úrad v Tušickej Novej Vsi, 1991 – 1995, 0,12 bm.
 • Obecný úrad v Úbreži, 1991 – 2012, 3,00 bm.
 • Mestský úrad vo Veľkých Kapušanoch, 1991 – 2003, 0,84 bm.
 • Obecný úrad vo Veľkých Raškovciach, 1991 – 1995, 0,20 bm.
 • Obecný úrad vo Veľkých Revištiach, 1991 – 2004, 1,32 bm.
 • Obecný úrad vo Veľkých Slemenciach, 1991 – 1995, 0,14 bm.
 • Obecný úrad vo Vojanoch, 1991 – 1996, 0,25 bm.
 • Obecný úrad vo Vojnatine, 1991 – 2002, 0,84 bm.
 • Obecný úrad vo Voli, 1991 – 2003, 0,48 bm.
 • Obecný úrad vo Vrbnici, 1991 – 2003, 0,36 bm.
 • Obecný úrad vo Vyšnej Rybnici, 1991 – 2012, 2,16 bm.
 • Obecný úrad vo Vyšnom Nemeckom, 1991 – 2003, 1,32 bm.
 • Obecný úrad v Záhore, 1991 – 2009, 0,96 bm.
 • Obecný úrad v Zalužiciach, 1991 – 2006, 1,44 bm.
 • Obecný úrad v Zbudzi, 1991 – 2005, 0,48 bm.
 • Obecný úrad v Zemplínskej Širokej, 1991 – 2009, 2,76 bm.
 • Obecný úrad v Zemplínskych Kopčanoch,1991 – 2010, 2,28 bm.

 

A/XXVI.5

 

 • Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach I, 1991 – 1996, 85,78 bm.
 • Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach II, 2004 – 2012, 8,62 bm.
 • Obvodný úrad životného prostredia v Sobranciach, 1991 – 1996, 26,16 bm.

 

B. JUSTÍCIA

B/IV.5

 • Okresný súd v Michalovciach, 1924 – 1992, 67,00 bm.
 • Okresný súd v Sobranciach, 1945 – 1959, 1,68 bm.

 

B/VII

 • Okresná prokuratúra v Michalovciach, 1949 – 2004, 13,61 bm.
 • Okresná prokuratúra v Sobranciach, 1949 – 1960, 3,93 bm.

 

D/I.2

 • Lúčno pasienkové družstvo v Blatnej Polianke, 1999 – 2001, 0,24 bm.

 

D/I.3

 • Ovocinársky štátny majetok v Sabinove, závod v Lesnom, 1982, 0,12 bm.
 • Ovocinársky štátny majetok v Starom, 1992 – 1996, 0,12 bm.

 

D/I.4

 • Jednotné roľnícke družstvo v Baškovciach, 1961 – 1975, 0,96 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Beňatine, 1959 – 1973, 0,24 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Bežovciach, 1976 – 1987, 3,84 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Blatnej Polianke, 1950 – 1986, 6,24 bm.
 • AGROVEX poľnohospodárske podielnické družstvo v Blatnej Polianke, 1957 – 2000, 1,44 bm.
 • AGROPOL Poľnohospodárske družstvo v Blatnej Polianke, 1994 – 2001, 1,32 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Blatných Remetách, 1950 – 1973, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Blatných Revištiach, 1952 – 1984, 1,92 bm.
 • AGRONOVA Poľnohospodárske družstvo v Blatných Revištiach, 1994 – 2001, 1,56 bm.
 • AGROPOL Poľnohospodárske družstvo v Blatnej Polianke, 1994 – 2001, 1,32 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Bracovciach, 1957 – 1982, 5,76 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Budkovciach, 1957 – 1983, 1,20 bm.
 • Roľnícke družstvo v Čečehove, 1955 – 1999, 1,44 bm.
 • Poľnohospodárske družstvo v Čiernom Poli, 1990 – 1996, 0,01 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Dúbravke, 1958 – 1975, 0,36 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo vo Falkušovciach, 1957 – 1975, 1,32 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Gajdoši, 1955 – 1960, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Hatalove, 1949 – 1983, 0,96 bm.
 • Poľnohospodárske podielnické družstvo v Hatalove, 1994 – 1999, 0,48 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Hažíne, 1948 – 1983, 8,16 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Hlivištiach, 1958 – 1975, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Hnojnom, 1958 – 1972, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Horni, 1959 – 1975, 0,96 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Choňkovciach, 1951 – 1986, 4,80 bm.
 • Poľnohospodárske družstvo v Iňačovciach, 1960 – 1996, 3,72 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Jasenove, 1949 – 1975, 1,32 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Jenkovciach, 1950 – 1972, 0,36 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Jovse, 1950 – 1965, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Kačanove, 1958 – 1972, 0,96 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Kaluži, 1950, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Klokočove, 1950 – 1960, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Kolibabovciach, 1951, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Komárovciach, 1952 – 1977, 0,96 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Koňuši, 1950 – 1975, 0,48 bm.
 • Poľnohospodárske družstvo v Koromli, 1995 – 1997, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Krásnovciach, 1950 – 1965, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Krčave, 1951 – 1960 (1967), 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Kristoch, 1950 – 1960, 0,24 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Lastomíre, 1965 – 1976, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Lesnom, 1958 – 1974, 2,88 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Ložíne, 1957 – 1974, 1,56 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Lúčkach, 1953 – 1973, 0,60 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Malčiciach, 1949 – 1983, 8,52 bm.
 • Agropotravinárske družstvo v Malčiciach, 1997 – 2006, 0,60 bm.
 • Poľnoh. potravinárske družstvo v Malčiciach, 1992 – 1995, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Malých Zalužiciach, 1951 – 1974, 1,44 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Markovciach, 1956 – 1970, 0,48 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Michalovciach, 1950 – 1965, 1,80 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Močaranoch, 1959 – 1975, 0,48 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Moravanoch, 1953 – 1968, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Nacinej Vsi, 1960 – 1980, 0,24 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Nižnej Rybnici, 1949 – 1958, 0,24 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Nižnom Nemeckom, 1951 – 1960, 0,24 bm.
 • Poľnohospodárske družstvo Agroteam v Oboríne, 1993 – 2004, 0,72 bm
 • Jednotné roľnícke družstvo v Orechovej, 1958 – 1967, 0,24 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Oreskom, 1957 – 1975, 2,28 bm.
 • Poľnohospodárske družstvo v Ostrove, 1949 – 1996, 3,96 bm.
 • Poľnohospodárske družstvo v Palíne, 1990 – 1998, 0,96 bm.
 • AGRO poľnohospodárske družstvo v Palíne, 1995 – 2003, 1,32 bm
 • Jednotné roľnícke družstvo v Pavlovciach nad Uhom, 1963 – 1985, 7,32 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Petrikovciach, 1949 – 1971, 0,60 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Podhorodi, 1952 – 1975, 0,60 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Porostove, 1951 – 1960, 0,24 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Porube pod Vihorlatom, 1950 – 1978, 0,84 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Pozdišovciach, 1950 – 1964, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Priekope, 1950 – 1958, 0,12 bm.
 • Poľnohospodárske družstvo v Priekope, 1991 – 2001, 0,05 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Pustom Čemernom, 1959 – 1975, 2,04 bm.
 • Roľnícke družstvo v Rakovci nad Ondavou, 1951 – 2002, 9,24 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Remetských Hámroch, 1951 – 1958, 0,24 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Ruskom Hrabovci, 1959 – 1969, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Ruskovciach, 1950 – 1953, 0,24 bm.
 • Roľnícke družstvo v Slavkovciach, 1995 – 1999, 1,44 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Sliepkovciach, 1958 – 1972, 0,36 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Sobranciach, 1949 – 1955, 0,12 bm.
 • Agro družstvo v Starom, 1950 – 2006, 5,52 bm
 • Jednotné roľnícke družstvo v Strážskom, 1951 – 1962, 0,24 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Suchom, 1957 – 1965, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo vo Svätuši, 1952 – 1971, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Šamudovciach, 1950 – 1965, 0,12 bm.
 • Poľnohospodárske družstvo v Šamudovciach, 1995 – 1998, 0,24 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Tibave, 1951 – 1958, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Topoľanoch, 1956 – 1965, 0,60 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Trnave pri Laborci, 1958 – 1973, 0,36 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Úbreži, 1958 – 1975, 2,88 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Zalužiciach, 1953 – 1975, 1,20 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo vo Vinnom, 1950 – 1989, 6,12 bm.
 • AGRO Družstvo vo Vojanoch, 1998 – 2003, 0,72 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo vo Vojnatine, 1951 – 1965, 0,12 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo vo Vrbovci, 1957 – 1962, 0,48 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnej Rybnici, 1959 – 1984, 2,88 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnom Nemeckom, 1952 – 1958, 0,24 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšných Revištiach, 1951 – 1953, 0,12 bm.
 • Poľnohospodárske podielnické družstvo v Záhore, 1956 – 1997, 0,36 bm.
 • Poľnohospodárske družstvo v Závadke, 1966 – 1996, 4,80 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Zbudzi, 1957 – 1976, 3,36 bm.
 • Poľnohospodárske potravinové družstvo v Zemplínskych Kopčanoch, 1972 – 19, 3,6 bm.
 • Jednotné roľnícke družstvo v Žbinciach, 1950 – 1970, 0,24 bm.
 • Čierna voda – spoločný družstevný podnik v Michalovciach, 1969 – 1976, 2,76 bm.
 • Zemplín, spoločný poľnohospodársky podnik pre pestovanie a odbyt zeleniny v Michalovciach, 1968 – 1981, 1,20 bm.
 • Mäsoprodukta, spoločný poľnohospodársky podnik v Budkovciach, 1969 – 1983, 0,12 bm.

 

D/I.6

 • Strojová a traktorová stanica, odštepný závod v Michalovciach, 1958 – 1996, 2,40 bm.
 • Poľnonákup Zemplín a. s. v Michalovciach, 1961 – 1999, 1,92 bm.
 • Poľnonákup Vihorlat v Sobranciach, 1992 – 1999, 2,52 bm.

 

D/II.1

 • Solivar Zbudza a. s. v Michalovciach, 1993 – 2001, 0,01 bm.

 

D/IV.1

 • Zemplínska hydina, a.s. v Michalovciach, 1984 – 1996, 3,96 bm.
 • Syráreň Bel Slovensko a.s. v Michalovciach, 1992 – 2007, 1,56 bm.

 

D/IV.2

 • Zekon, akciová spoločnosť  v Michalovciach, 1975 – 2003, 4,32 bm.

 

D/IV.8

 • SWS, spoločnosť s. r.o. vo Vojanoch, 1993 – 2008, 2,16 bm.

 

D/IV.9

 • Unomedical s.r.o. v Michalovciach, 2006 – 2008, 0,36 bm.

 

D/IV.12

 • Casspos a. s. závod ZEST v Michalovciach, 2000 – 2008, 2,88 bm.
 • Zemplínske strojárne a. s. v Michalovciach, 1992 – 2000, 3,24 bm.
 • Vihorlat n. p. Snina závod v Michalovciach,  1963 – 1991, 2,64 bm.

 

D/IV.13

 • Mohelnické elektrotechnické závody, a. s. v Michalovciach,  1979 – 2000, 2,40 bm.

 

D/IV.15

 • Novex, výrobné družstvo v Michalovciach,  1959 – 1999, 15,96 bm.

 

D/VII.1

 • Robstav, výrobné družstvo v Michalovciach,  1955 – 1980, 6,24 bm.
 • Okresný stavebný podnik v Michalovciach, 1965 – 1994, 1,92 bm.
 • Chemkostav a. s. v Strážskom, 1991 – 1999, 3,00 bm.
 • Stavomontáže, štátny podnik v Michalovciach,  1970 – 1995, 0,36 bm.
 • TIPSO, Stavebno-montážna divízia, s.r.o. v Michalovciach,  1998 – 2001, 0,84 bm.
 • SCORP, spol. s.r.o. v Michalovciach,  1994 – 2007, 0,24 bm.

 

D/VIII.1

 • SPaZ v Jenkovciach,  1992 – 1994, 0,12 bm.
 • MIOS, s.r.o. v Michalovciach,  1993 – 2004, 0,24 bm.

 

D/IX.1                       

 • Slovenská autobusová doprava, a.s. v Michalovciach,  1979 – 1997, 1,44 bm.

 

D/XII.1                                  

 • Československá štátna banka, pobočka v Michalovciach,  1950 – 1957, 0,60 bm.

 

D/XII.2                     

 •   Mestská sporiteľňa v Michalovciach,  1950 – 1957, 0,60 bm.

 

D/XII.4                                  

 • Roľnícka komora, oblastná úradovňa v Michalovciach,  1943 – 1947, 0,36 bm.
 • Okresná rada družstiev v Sobranciach,  1950, 0,12 bm.
 • Zväz spotrebných družstiev v Michalovciach,  1917 – 1955, 9,60 bm.
 • Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Michalovciach,  1960 – 1986, 16,44 bm.
 • Stavebné bytové družstvo v Sobranciach,  1991 – 2008, 2,04 bm.
 • Okresné stavebné bytové družstvo v Michalovciach,  1975 – 2014, 7,68 bm.

 

D/XIII.                      

 • Všeužitočný kombinát v Michalovciach, 1950 – 1953, 1,56 bm.
 • Okresný priemyslový kombinát v Michalovciach, 1953 – 1957, 0,48 bm.
 • Komunálne služby v Strážskom, 1963 – 1977, 0,48 bm.
 • Komunálne služby v Sobranciach, 1964 – 1975, 0,48 bm.
 • Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, 1971 – 1996, 1,20 bm.
 • Okresný podnik služieb v Michalovciach, 1960 – 1992, 9,84 bm.
 • Podnik miestneho priemyslu v Michalovciach, 1960 – 2001, 3,36 bm.
 • Technické služby v Sobranciach, 1975 – 1983, 0,72 bm.
 • Reštaurácie, š. p. v Michalovciach, 1960 – 1993, 8,76 bm.
 • Agroservis, a. s. v Michalovciach, 1992 – 1997, 0,01 bm.
 • Starý Prameň, a. s. v Michalovciach, 1975 – 1999, 0,60 bm.
 • GBS Logistics s.r.o. vo Veľkých Kapušanoch, 2007 – 2010, 0,12 bm.
 • Plynmont-Komp s.r.o. v Strážskom, 1995 – 2007, 0,24 bm.

 

D/XIV.

 • ZINCHEM, a. s.v Michalovciach, 2000 – 2014, 1,44 bm.                    

E/I.                            

 • Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Michalovciach, 1945 – 1989, 103,44 bm.

F/I.                            

 • Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Michalovciach, 1946 – 1990, 11,52 bm.
 • Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Sobranciach, 1948 – 1959, 3,24 bm.
 • Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Sobranciach, 1948, 0,12 bm.

 

F/I.1                 

 • Okresný výbor Československého zväzu hasičstva v Sobranciach, 1945 – 1954, 0,36 bm.
 • Okresný výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Sobranciach, 1952 – 1960, 1,20 bm.
 • Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v  Michalovciach, 1960 – 1981, 2,28 bm.
 • Okresný výbor Zväzarmu v Michalovciach, 1960 – 1990, 10,80 bm.
 • Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Michalovciach, 1971 – 1991, 6,36 bm.
 • Zväzarm – autoškola v Michalovciach, 1968 – 1975, 7,2 bm.
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok v Michalovciach, 1958 – 2009, 11,80 bm.
 • Akadémia vzdelávania, pobočka v Michalovciach, 1960 – 2000, 4,92 bm.
 • Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Michalovciach, 1961 – 1990, 3,84 bm.
 • Okresná mierová rada Slovenského národného frontu v Michalovciach, 1968, 0,12 bm.
 • Telovýchovná jednota Zemplín Vihorlat v Michalovciach, 1961 – 1982, 0,72 bm.
 • Telovýchovná jednota Pozemné stavby v Michalovciach, 1974 – 1988, 0,36 bm.
 • Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Michalovciach, 1973 – 1990, 3,60 bm.
 • Dom detí a mládeže v Strážskom, 1969 – 1993, 0,12 bm.

 

G/I.3                          

 • Okresná odborová rada v Michalovciach, 1962 – 1991, 9,96 bm.

 

H/I.1                        

 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárstva v Remetských Hámroch, 1959 – 1970, 1,80 bm.

 

H/II.                          

 • Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, 1952 – 2005, 7,20 bm.

 

H/II.1                       

 • Zemplínske múzeum v Michalovciach, 1960 – 1989, 1,32 bm.

 

H/II.8                       

 • Hvezdáreň v Michalovciach, 1981 – 2008, 3,56 bm.

 

H/III.2                      

 • Okresný osvetový zbor v Michalovciach, 1924 – 1935, 0,12 bm.

 

H/III.3        

 • Okresná osvetová rada v Michalovciach, 1924 – 1949, 0,56 bm.
 • Okresná osvetová rada v Sobranciach, 1948 – 1949, 0,36 bm. .

 

H/III.4               

 • Okresné osvetové stredisko v Michalovciach, 1977 – 1990, 0,96 bm.
 • Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach, 1983 – 2012, 2,52 bm.

 

H/V.                           

 • Mestský futbalový klub a.s. v Michalovciach, 2005 – 2009, 0,05 bm.

 

I/II.                         

 • Gymnázium v Michalovciach, 1995 – 2004, 0,28 bm.
 • Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, 1922 – 1995, 8,64 bm.
 • Jedenásťročná stredná škola v Sobranciach, 1953 – 1961, 1,20 bm.
 • Gymnázium v Sobranciach, 1948 – 2012, 3,62 bm.
 • Gymnázium – Gimnázium vo Veľkých Kapušanoch, 1957 – 1993, 1,68 bm.

 

I/III.                         

 • Stredná priemyselná škola v Michalovciach, 1976 – 1981, 0,48 bm.
 • Stredná priemyselná škola v Michalovciach, 1977 – 2007, 4,33 bm.
 • Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach, 1950 – 1997, 9,60 bm.
 • Obchodná akadémia v Michalovciach, 1992 – 2008, 0,12 bm.
 • Obchodná akadémia v Sobranciach, 1999 – 2005, 0,48 bm.
 • Stredná poľnohospodárska škola v Michalovciach, 1942 – 2007, 8,72 bm.
 • Stredná poľnohospodársko-technická škola v Sobranciach, 1957 – 1969, 2,04 bm.
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Michalovciach, 1963 – 2007, 3,48 bm.
 • Spojená škola s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište poľnohospodárske a Obchodná akadémia v Sobranciach, 2005 – 2007, 0,60 bm.
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach, 1932 – 1997, 7,32 bm.
 • Stredná poľnohospodárska škola vo Veľkých Kapušanoch, 1952 – 2005, 4,32 bm.
 • Stredné odborné učilište energetické vo Veľkých Kapušanoch, 1975 – 2000, 3,60 bm.
 • Stredné odborné učilište strojárske v Michalovciach, 1981 – 2007, 5,04 bm.
 • Učiteľská akadémia v Michalovciach, 1939 – 1951, 0,48 bm.

 

I/IV.                         

 • Štátna odborná škola pre ženské povolania v Michalovciach, 1928 – 1949, 0,36 bm.
 • Dievčenská odborná škola v Michalovciach, 1992 – 1997, 0,07 bm.
 • Stredné odborné učilište stavebné v Michalovciach, 1960 – 2007, 3,84 bm.

 

I/V.                         

 • Maďarská učňovská škola v Michalovciach, 1913 – 1917, 0,12 bm.
 • Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Michalovciach, 1955 – 2007, 3,50 bm.
 • Odborné učilište internátne v Michalovciach, 1976 – 2007, 5,64 bm.
 • Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Sobranciach, 1958 – 2005 9,24 bm.
 • Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Strážskom, 1959 – 1993, 3,12 bm.

 

I/VI.                         

 • Národná škola v Bajanoch, 1950 – 1953, 0,24 bm.
 • Základná deväťročná škola v Bánovciach nad Ondavou, 1929 – 1980, 0,96 bm.
 • Štátna ľudová škola v Beňatine, 1912 – 1948, 0,14 bm.
 • Základná škola v Bežovciach, 1945 – 1997, 4,32 bm.
 • Národná škola v Blatnej Polianke, 1946 – 1956, 0,24 bm.
 • Základná škola v Blatných Remetách, 1944 – 2007, 4,68 bm.
 • Základná škola v Bracovciach, 1905 – 1995, 7,32 bm.
 • Základná škola v Budkovciach, 1910 – 1989, 4,80 bm.
 • Národná škola v Bunkovciach, 1898 – 1974, 0,84 bm.
 • Základná deväťročná škola v Dúbravke, 1921 – 1983, 1,56 bm.
 • Základná deväťročná škola vo Falkušovciach, 1920 – 1984, 1,44 bm.
 • Základná deväťročná škola vo Fekišovciach, 1921 – 1975, 1,44 bm.
 • Národná škola v Gajdoši, 1951 – 1955, 0,24 bm.
 • Základná deväťročná škola v Hatalove, 1920 – 1979, 1,32 bm.
 • Základná deväťročná škola v Hažíne, 1935 – 1976, 1,20 bm.
 • Základná deväťročná v Hlivištiach, 1909 – 1976, 0,48 bm.
 • Základná deväťročná škola v Hnojnom, 1932 – 1975, 0,84 bm.
 • Základná deväťročná škola v Horni, 1924 – 1973, 0,72 bm.
 • Základná deväťročná škola v Horovciach – Bysce, 1944 – 1978, 0,24 bm.
 • Základná deväťročná škola v Choňkovciach, 1933 – 1973, 1,92 bm.
 • Základná deväťročná škola v Iňačovciach, 1922 – 1977, 1,68 bm.
 • Národná škola v Jasenove, 1938 – 1954, 0,36 bm.
 • Základná deväťročná škola v Jastrabí pri Michalovciach, 1909 – 1982, 3,48 bm.
 • Národná škola v Jenkovciach, 1907 – 1954, 0,84 bm.
 • Základná deväťročná škola v Jovse, 1924 – 2006, 4,08 bm.
 • Národná škola v Kaluži, 1935 – 1952, 0,48 bm.
 • Základná deväťročná škola v Kolibabovciach, 1973 – 1974, 0,12 bm.
 • Základná deväťročná škola v Koňuši, 1920 – 1972, 1,32 bm.
 • Základná deväťročná škola v Koromli, 1938 – 1982, 0,60 bm.
 • Základná deväťročná škola v Krásnovciach, 1922 – 1971, 0,72 bm.
 • Národná škola v Krášku, 1957 – 1961, 0,12 bm.
 • Základná deväťročná škola v Krčave, 1924 – 1977, 2,40 bm.
 • Národná škola v Krivošťanoch, 1923 – 1960, 0,24 bm.
 • Základná deväťročná škola v Kusíne, 1936 – 1975, 0,60 bm.
 • Základná deväťročná škola v Lastomíre, 1956 – 1978, 0,96 bm.
 • Základná škola v Laškovciach, 1921 – 2005, 0,72 bm.
 • Základná deväťročná škola v Lekárovciach, 1926 – 1983, 2,64 bm.
 • Národná škola v Lesnom, 1941 – 1954, 0,12 bm.
 • Základná deväťročná škola v Ložíne, 1919 – 1978, 1,68 bm.
 • Základná deväťročná škola v Lúčkach, 1950 – 1982, 0,48 bm.
 • Základná deväťročná škola v Malých Raškovciach, 1944 – 1974, 0,48 bm.
 • Základná škola v Malčiciach, 1922 – 1999, 3,84 bm.
 • Základná deväťročná škola v Malých Zalužiciach, 1945 – 1983, 0,84 bm.
 • Základná deväťročná škola v Markovciach, 1920 – 1976, 1,08 bm.
 • Národná škola v Meďove, 1949 – 1953, 0,24 bm.
 • Národná škola v Michalovciach, 1898 – 1951, 1,68 bm.
 • Základná škola pri Okresnom ústave národného zdravia v Michalovciach, 1961 – 1982, 0,12 bm.
 • Štátna meštianska škola v Michalovciach, 1920 – 1948, 2,28 bm.
 • I. Základná škola v Michalovciach, 1948 – 2004, 7,68 bm.
 • IV. Základná deväťročná škola v Michalovciach, 1961 – 1988, 3,12 bm.
 • VI. základná deväťročná škola v Michalovciach, 1970 – 1990, 2,40 bm.
 • Základná škola  v Michalovciach Krymská 5, 1978 – 2012, 3,84 bm.
 • Základná škola v Michalovciach, Moskovská, 1961 – 1994, 5,04 bm.
 • Základná škola v Michalovciach, Školská 2, 1959 – 2000, 4,44 bm.
 • Základná škola Jána Švermu 6 v Michalovciach,  1946 – 2004, 6,72 bm.
 • Základná škola Pavla Horova v Michalovciach, 1988 – 2001, 2,52 bm.
 • Cirkevná základná škola  sv. Michala v Michalovciach, 1992 – 2006, 0,60 bm.
 • Základná deväťročná škola v Močaranoch, 1919 – 1981, 2,40 bm.
 • Základná deväťročná škola v Nacinej Vsi, 1937 – 1982, 2,16 bm.
 • Základná deväťročná škola v Nižnej Rybnici, 1945 – 1982, 0,72 bm.
 • Základná deväťročná škola v Orechovej, 1944 – 1976, 0,60 bm.
 • Základná škola v Oreskom, 1921 – 2005, 1,44 bm.
 • Základná škola s materskou školou v Palíne, 1923 – 2002, 4,68 bm.
 • Základná škola v Pavlovciach nad Uhom, 1902 – 1986, 9,76 bm.
 • Základná deväťročná škola v Petrikovciach, 1920 – 1973, 0,84 bm.
 • Základná škola v Petrovciach nad Laborcom, 1936 – 1992, 0,84 bm.
 • Základná deväťročná škola v Pinkovciach, 1961 – 1973, 0,12 bm.
 • Základná deväťročná škola v Podhorodi, 1948 – 1983, 1,80 bm.
 • Základná deväťročná škola v Porube pod Vihorlatom, 1945 – 1984, 1,20 bm.
 • Základná deväťročná škola v Porúbke, 1944 – 1978, 2,52 bm.
 • Základná deväťročná škola v Pozdišovciach, 1926 – 1983, 1,44 bm.
 • Základná deväťročná škola v Priekope, 1946 – 1978, 0,36 bm.
 • Národná škola v Pustom Čemernom, 1945 – 1949, 0,24 bm.
 • Národná škola v Rakovci nad Ondavou, 1924 – 1949, 0,72 bm.
 • Základná škola v Remetských Hámroch, 1906 – 1992, 3,36 bm.
 • Národná škola v Ruskej Bystrej, 1927 – 1961, 0,36 bm.
 • Základná deväťročná škola v Ruskom Hrabovci, 1926 – 1981, 0,60 bm.
 • Základná deväťročná škola v Sejkove, 1898 – 1972, 1,80 bm.
 • Základná deväťročná škola v Sennom, 1956 – 1983, 0,60 bm.
 • Základná deväťročná škola v Slavkovciach, 1921 – 1985, 0,96 bm.
 • Základná deväťročná škola v Sliepkovciach, 1924 – 1983, 1,08 bm.
 • I. Základná škola v Sobranciach, 1871 – 1986, 5,88 bm.
 • II. Základná škola v Sobranciach, 1980 – 1996, 0,72 bm.
 • Základná škola v Starom, 1921 – 1986, 1,68 bm.
 • Základná škola, Mierová 1 v Strážskom, 1934 – 2005, 6,96 bm.
 • Základná deväťročná škola v Stretave, 1970 – 1980, 0,12 bm.
 • Základná deväťročná škola v Stretavke, 1926 – 1981, 1,44 bm.
 • Gréckokatolícka ľudová škola v Suchom, 1921 – 1943, 0,24 bm.
 • Národná škola v Svätuši, 1924 – 1955, 0,48 bm.
 • Základná deväťročná škola v Šamudovciach, 1946 – 1983, 1,20 bm.
 • Základná deväťročná škola v Trhovištiach, 1945 – 1983, 3,12 bm.
 • Základná deväťročná škola v Trnave pri Laborci, 1905 – 1983, 1,08 bm.
 • Národná škola v Tušiciach, 1922 – 1953, 0,48 bm.
 • Základná deväťročná škola v Tušickej Novej Vsi, 1931 – 2013, 3,84 bm.
 • Základná deväťročná škola v Úbreži, 1924 – 1980, 1,44 bm.
 • Základná škola vo Veľkých Revištiach, 1960 – 1985, 0,84 bm.
 • Národná škola vo Veľkých Zalužiciach, 1920 – 1960, 0,48 bm.
 • Základná škola vo Vinnom, 1919 – 1995, 8,28 bm.
 • Základná deväťročná škola vo Vojnatine, 1944 – 1966, 0,48 bm.
 • Národná škola vo Voli, 1952 – 1953, 0,12 bm.
 • Národná škola vo Vrbovci, 1945, 0,05 bm.
 • Základná deväťročná škola vo Vrbnici, 1941 – 1983, 0,84 bm.
 • Základná deväťročná škola vo Vysokej nad Uhom, 1925 – 1983, 2,16 bm.
 • Základná deväťročná škola vo Vyšnej Rybnici, 1920 – 1983, 1,44 bm.
 • Základná deväťročná škola vo Vyšnom Nemeckom, 1945 – 1971, 0,36 bm.
 • Základná deväťročná škola vo Vyšných Remetách, 1945 – 1972, 0,96 bm.
 • Základná deväťročná škola vo Vyšných Revištiach, 1948 – 1964, 0,48 bm.
 • Základná deväťročná škola v Záhore, 1959 – 1983, 0,24 bm.
 • Základná deväťročná škola v Zalužiciach, 1973 – 1990, 1,08 bm.
 • Základná deväťročná škola v Závadke, 1930 – 1976, 0,96 bm.
 • Základná deväťročná škola v Zbudzi, 1920 – 1977, 0,84 bm.
 • Základná deväťročná škola v Zemplínskej Širokej, 1961 – 1983, 0,36 bm.
 • Základná deväťročná škola v Zemplínskych Kopčanoch, 1921 – 1973, 0,60 bm.
 • Základná škola v Žbinciach, 1921 – 2000, 4,20 bm.

I/VII.                         

 • Materská škola vo Veľkých Revištiach, 1963 – 1983, 0,24 bm.
 • II. Materská škola v Michalovciach, 1945 – 1953, 0,24 bm.

 

I/VIII.                         

 • Základná umelecká škola v Michalovciach, 1950 – 2004, 2,28 bm.
 • Základná umelecká škola vo Veľkých Kapušanoch, 1960 – 2007, 4,32 bm.
 • Centrum voľného času v Sobranciach, 2002 – 2010, 0,24 bm

 

I/IX.                         

 • Okresné pedagogické stredisko v Michalovciach, 1984 - 1990, 0,24 bm
 • Špeciálna základná škola v Pavlovciach nad Uhom, 1949 – 2008, 3,36 bm.
 • Osobitná škola internátna v Michalovciach, 1948 – 2004, 1,56 bm.
 • Školský majetok strednej poľnohospodárskej technickej školy v Michalovciach, 1951 – 2011, 12,24 bm.
 • Osobitná škola v Sobranciach, 1964 – 1984, 0,24 bm.
 • Okresné pedagogické stredisko v Michalovciach, 1984 - 1990, 0,24 bm.
 • Materská škola v Malčiciach, 1948 – 1981, 0,12 bm.
 • Školské výpočtové stredisko v Michalovciach, 1975 – 1997, 0,72 bm.
 • Spojená škola vo Veľkých Kapušanoch, 2004 – 2007, 1,20 bm
 • Špeciálna základná škola v Trhovištiach, 1948 – 1982, 0,36 bm.
 • Skúšobná komisia s vyučovacím jazykom slovenským v Michalovciach, 1945 – 1948,   0,12 bm.

 

J/I.1.                         

 • Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, 1903 – 2007, 42,29 bm.

J/I.2.             

 • Štátny veterinárny ústav  v Michalovciach, 1982 - 1999, 3,36 bm.

J/I.5.             

 • TRIMEDICAL Pharm s.r.o. v Michalovciach, 2008 – 2011, 0,01 bm.

 

J/I.7.             

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa v Michalovciach, 1969 – 2008, 6,12 bm.
 • MEDICPRO spol. s r.o.  vo Veľkých Kapušanoch, 1997 – 2002, 2,16 bm.

 

J/II.1.             

 • Sociálna poisťovňa, pobočka v Michalovciach, 1991 – 2009, 6,56 bm.

 

J/II.2

 • Detský domov "Lienka" vo Veľkých Kapušanoch, 1990 – 1998, 0,12 bm.
 • LIDWINA - Domov sociálnych služieb v Strážskom, 1991 – 2005, 1,32 bm.
 • Detský domov v Michalovciach, 2005, 0,01 bm.

 

J/II.3

 • Domov n.o. vo Veľkých Kapušanoch, 1993 – 2012, 1,92 bm.

 

J/II.6

 • Okresná starostlivosť o mládež v Sobranciach, 1946 – 1955, 0,24 bm.
 • Okresná starostlivosť o mládež v Michalovciach, 1946 – 1950, 0,84 bm.

 

K/VI.

 • Gréckokatolícky farský úrad v Horni, 1815 – 1891, 0,12 bm.
 • Rímskokatolícky farský úrad v Starom, 1733 – 1836, 0,12 bm.
 • Židovská náboženská obec v Michalovciach, (1866) 1914 – 1942, 0,125 bm.

 

N/II.

 • Okresné živnostenské spoločenstvo v Michalovciach, 1935 – 1951, 3,10 bm.
 • Okresné živnostenské spoločenstvo v Sobranciach, 1945 – 1950, 1,88 bm.

 

O/I.

 • Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Michalovciach, 1947 – 1951, 0,48 bm.
 • Československá obec legionárska v Sobranciach, 1947 – 1948, 0,12 bm.
 • Okresný sekretariát Jednotný zväz slovenských roľníkov v Sobranciach, 1945 – 1951, 0,72 bm.
 • Okresný Výbor Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku v Michalovciach, 1970 – 1973, 0,36 bm.
 • Okresná rada Slovenských poľnohospodárskych spoločnosti v Michalovciach, 1961 – 1975, 0,96 bm.
 • Okresný klub - Vojenský tábor nútených prác-pracovno technických práporov v Michalovciach, 1995 – 2016, 0,24 bm.

 

O/II.

 • Okresný výbor Živeny - Spolku slovenských žien v Sobranciach, 1951 – 1952, 0,12 bm.
 • Dobrovoľný hasičský zbor v Sobranciach, 1946 – 1948, 0,12 bm.
 • Dobrovoľný hasičský zbor v Strážskom, 1933 – 1954, 0,12 bm.

 

R/I.

 • Helko, s.r.o. v Michalovciach, 1993 – 1998, 0,12 bm.
 • Marián Hreško, spol. s r. o. v Zemplínskej Širokej, 1992 – 1995, 0,12 bm.
 • Rainbow, v.o.s. v Michalovciach, 1992 – 1996, 0,12 bm.
 • Kerberos, s.r.o. v Strážskom, 1992 – 1996, 0,12 bm.
 • Demetra, a.s. v Strážskom, 1993 – 1998, 0,12 bm.
 • CHEMSTRO s.r.o. vo Vinnom, 1993 – 1999, 0,01 bm.
 • Hungold, s.r.o. vo Veľkých Kapušanoch, 1994 – 1999, 0,01 bm.
 • Pipta a.s. v Sobranciach, 1996 – 1998, 0,01 bm.
 • Chempro, a.s. v Michalovciach, 1993 – 1999, 0,02 bm.
 • LEADER, s.r.o. v Michalovciach, 1994 – 1999, 0,05 bm.
 • Agromarket, s.r.o. v Michalovciach, 1991 – 2000, 0,02 bm.
 • Agromarket-Plus, s.r.o. v Michalovciach, 1992 – 2001, 0,02 bm.
 • Elán, výrobné družstvo v Michalovciach, 1992 – 1993, 0,42 bm.
 • Monopol, a.s. v likvidácii v Nižnej Rybnici, 1996 – 2006, 0,48 bm.
 • Ambícia, s.r.o. v likvidácii v Zalužiciach, 2000 – 2004, 0,02 bm.
 • Copus s.r.o. vo Veľkých Kapušanoch, 1990 – 2002, 0,028 bm.
 • VEXTA, a.s. v Michalovciach, 1997 – 2003, 0,12 bm.
 • TARKO s.r.o. v Trnave pri Laborci, 1996 – 1998, 0,12 bm.
 • GALLUS s.r.o. v Trnave pri Laborci, 1993 – 1999, 0,12 bm.
 • Vihorlat SOKO a.s. v likvidácii v Sobranciach, 1993 – 1998, 0,24 bm.
 • Areca Group, a.s. v likvidácii v Michalovciach, 1997 – 2011, 0,05 bm.
 • KOREKT CONNEX spol. s r.o. vo Veľkých Kapušanoch, 1997 – 2012, 0,02 bm.
 • DIC - Solder spol s.r.o. vo Veľkých Kapušanoch, 2008 – 2012, 0,03 bm.
 • Zemplínska juhovýchodná vodárenská spoločnosť, a.s. v likvidácii v Zemplínskej
 • Širokej, 2000 – 2013, 0,03 bm.
 • Regena, s.r.o. v Strážskom, 1993 – 2012, 0,48 bm.
 • KONEX Reality a.s. v likvidácii v Michalovciach, 2011 – 2015, 0,058 bm.
 • KAMP s.r.o. v likvidácii v Michalovciach, 1994 – 2013, 0,12 bm.
 • HAUPTNER - MI s.r.o. v likvidácii v Michalovciach, (2005)  2011 – 2013, 0,02 bm.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy