Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Špecializované verejné archívy

Archív Kancelárie prezidenta SR


e-mail: TA.1FI.K3YPGJYLD@3GLUHP@
Internet: www.prezident.sk

Parlamentný archív


e-mail: TA.LAL3@S1FTG2HT.S3SZ@
Internet: www.nrsr.sk

Archív Ministerstva zahraničných vecí SR


e-mail: TA.1J4@1GUQLS.RDGP@  
Internet: www.mzv.sk

Archív Slovenského národného múzea

e-mail: TA.43A@1GUQLS@
Internet: www.snm.sk

Archív Múzea Slovenského národného povstania


e-mail: TA.D3A4HYJH4@1GUQLS@
Internet: www.muzeumsnp.sk

Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva


e-mail: TA.ZSDF4A@S1FUQAYLI@
Internet: www.smopaj.sk

Archív výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie


e-mail: TA.I3A@1GUQLS@
Internet:  www.sng.sk

Inventáre Archívu výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie v digitálnej podobe.

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied

 


e-mail: TA.S21SA@LTYAUQLS@
Internet: www.savba.sk 

Archív Matice slovenskej


e-mail: TA.SQGKS4@1GUQLS@
Internet:  www.matica.sk

Archív Divadelného ústavu


e-mail: TA.YLKSYUK@YKYTYO.S1SRAGPSR1@, TA.YLKSYUK@HP@
Internet: www.theatre.sk

Archív Univerzity Komenského


e-mail: TA.S2G3H.QYL@UQLS@
Internet:  www.uniba.sk

Archív Slovenskej technickej univerzity


e-mail: TA.S2HKA@1GUQLS@
Internet: www.stuba.sk

Archív Ekonomickej univerzity


e-mail: TA.S2HY@S1FGQFT@
Internet:  www.euba.sk

Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice


e-mail: TA.T3A@T3A@
Internet:  www.snk.sk

Archív Pamiatkového úradu SR


e-mail: TA.ETKSG4SD@1GUQLS@
Internet:  www.pamiatky.sk

Vojenský historický archív


e-mail: TA.4HLK3YQ@SU1@
Internet:  www.vhu.sk

Archív Národnej banky Slovenska

e-mail: TA.A23@TYQR1.3SRG4@ 
Internet: www.nbs.sk

Ústredný archív geodézie a kartografie


E-mail:TA.HTI@TSRY2@">TA.HTI@TSRY2@
Internet:  www.gku.sk

Archív Slovenského rozhlasu


e-mail: TA.FGPSLTS1FRA@1GUQLS@
Internet:  www.slovakradio.sk

Archív Slovenskej televízie


e-mail: TA.1KA@S3GK@
Internet: www.stv.sk

Národný filmový archív Slovenského filmového ústavu


e-mail: TA.HOA@S1FKFGPSLKA@
Internet: www.sfu.sk

Archív Ústavu pamäti národa


e-mail: TA.1FI.3DH@QSISL@ , TA.1FI.3DH@S3RYKSPS2@
Internet:  www.upn.gov.sk

Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže SR


e-mail: TA.AZ1J@AZ1J1GUQLS@
Internet:  www.zvjs.sk

Archív Mincovne Kremnica, š. p.


e-mail: TA.K3G4@1GUQLS@
Internet: www.mint.sk