Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Štátny archív v Banskej Bystrici

späť na stránku archívu

Sekretariát

Komenského 26, P.O.Box 74, 974 01 Banská Bystrica
Telefón 048/4204301
Fax 048/4204309

Riaditeľ

PhDr. Igor Graus, PhD.
Telefón 048/4204300; 048/4125883

e-mail: archiv.bb@minv.sk

oddelenie spracúvania archívnych dokumentov 

späť na stránku archívu

Vedúca oddelenia spracúvania archívnych dokumentov

PhDr. Monika Nagyová
Telefón 048/4204310

Odborný pracovník

PhDr. Terézia Uherková
Telefón 048/4204311

Odborný pracovník

Mgr. Ján Jakubík, PhD.
Telefón 048/4204330

oddelenie služieb verejnosti

späť na stránku archívu

Vedúci oddelenia služieb verejnosti

Mgr. Lucia Dimošová
Telefón 048/4204301

Odborný pracovník

Viera Horváthová
Telefón 048/4204302

Odborný pracovník

Mgr. Katarína Burkovská
Telefón 048/4204335

Odborný pracovník

Katarína Černajová
Telefón 048/4204339

Odborný pracovník

Alexander Daniš
Telefón 048/4204338

Odborný pracovník

Mgr. Alena Bolfová
Telefón 048/4204333

Odborný pracovník

Mgr. Martin Ceber
Telefón 048/4204330

Odborný pracovník

Mgr. Veronika Adamská
Telefón 048/4204334

Odborný pracovník

Mgr. Dana Takáčová
Telefón 048/4204335

Odborný pracovník

Mgr. Martin Haring
Telefón 048/4204339

Odborný pracovník

Mgr. Vladimíra Shulginová
Telefón 048/4204334

Odborný pracovník

Mgr. Anna Žiaková
Telefón 048/4204332

Obsluha bádateľne

Zuzana Valentová
Telefón 048/4204305

Obsluha bádateľne

Mária Uharčeková
Telefón 048/4204305

pracovisko Archív Banská Štiavnica

späť na stránku archívu

969 01 Banská Štiavnica, Križovatka 4
Telefón 045/ 692 08 21
Fax 045/ 692 08 27

Vedúci archívneho pracoviska

Mgr. Janka Schillerová
Telefón 045/ 692 08 29

Odborný pracovník

Ing. Zdena Pelachyová

Odborný pracovník

Alena Ščasnovičová

e-mail: archiv.bb.bs@minv.sk

pracovisko Archív Kremnica

späť na stránku archívu

976 01 Kremnica, ČSA 951/82
Telefón 045/ 674 25 08
Fax 045/ 674 47 04

Vedúca archívneho pracoviska

PhDr. Valéria Solčániová

Odborný pracovník

PhDr. Katarína Dobrotková, PhD.

Odborný pracovník

Martina Kašiarová

Odborný pracovník

Ingrid Balalová

Odborný pracovník

Ing. Lenka Hirschnerová

e-mail: archiv.bb.kr@minv.sk

pracovisko Archív Lučenec

späť na stránku archívu

984 01 Lučenec, Kubínyiho námestie 1
Telefón 047/ 433 38 03,451 29 72
Fax 047/ 451 29 73

Vedúca archívneho pracoviska

Mgr. Kristína Becaniová
Telefón 047/ 433 15 59
Fax 047/ 433 15 59

Odborný pracovník

PhDr. Erika Sedliaková

Odborný pracovník

Bc. Ivana Šulajová-Brandtová

e-mail: archiv.bb.lc@minv.sk

pracovisko Archív Rimavská Sobota

späť na stránku archívu

979 01 Rimavská Sobota, Cukrovarská 48
Telefón 047/ 563 43 08
Fax 047/ 562 18 54

Vedúci archívneho pracoviska

Ing. Ondrej Lisy
Telefón 047/562 18 55

Odborný pracovník

PhDr. Silvia Pavlíková

Odborný pracovník

Kristína Kubičeková

e-mail: archiv.bb.rs@minv.sk

pracovisko Archív Veľký Krtíš

späť na stránku archívu

990 01 Veľký Krtíš, Za parkom 851
Telefón 047/ 483 09 37
Fax 047/ 483 03 82

Vedúci archívneho pracoviska

Ing. Igor Bartoš

Odborný pracovník

Alžbeta Zahorecová

Odborný pracovník

Ľuboš Hudec

e-mail: archiv.bb.vk@minv.sk

pracovisko Archív Zvolen

späť na stránku archívu

960 01 Zvolen, Podboroviansky potok 4052, PO BOX 188
Telefón 045/ 540 21 33
Fax 045/ 540 21 33

Vedúci archívneho pracoviska

Mgr. Alexander Adam

Odborný pracovník

Ingrid Šamová

Odborný pracovník

Milan Urgas

Odborný pracovník

Mgr. Barbora Sujová

Odborný pracovník

Jana Laluhová

e-mail: archiv.bb.zv@minv.sk