Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Aktuálne informácie


:


Politické subjekty môžu delegovať členov do volebných komisií do 21. augusta
17. 08. 2023

Upozorňujeme na blížiaci sa koniec lehoty pre delegovanie zástupcov do volebných komisií. Lehota pre kandidujúce politické subjekty uplynie v pondelok 21. augusta. Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina pre voľby do Národnej rady SR bola zaregistrovaná, má oprávnenie...

Ministerstvo vnútra zaregistrovalo takmer 73-tisíc žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia
10. 08. 2023

O voľbou poštou zo zahraničia pre voľby do Národnej rady SR požiadalo spolu 72 993 voličov zo 131 štátov. Zákonná lehota na podanie a doručenie žiadosti na Ministerstvo vnútra SR uplynula v stredu 9. augusta o 24. hodine. Na tlačovej besede vo štvrtok 10. augusta 2023 ...

Žiadosť o voľbu poštou treba doručiť na ministerstvo vnútra najneskôr do stredy 9. augusta 2023
02. 08. 2023

Ministerstvo vnútra SR pripomína blížiaci sa koniec lehoty na podanie žiadosti o voľbu poštou pre septembrové parlamentné voľby. Žiadosť musí byť podaná aj doručená na ministerstvo vnútra najneskôr 9. augusta 2023, teda v stredu budúci týždeň. Lehotu (52 dní predo dňom konania volieb)...

Novým prednostom OÚ Ružomberok bude Radoslav Salák
26. 07. 2023

Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy prednostu okresného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra. V súlade s tým predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra  26....

Požiadať o voľbu poštou zo zahraničia možno do 9. augusta
18. 07. 2023

volby2023miniA Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť len poštou. Voľba poštou je určená aj pre voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine. Požiadať o voľbu poštou je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť...

Parlamentné voľby 2023: štátna volebná komisia rozhodla o registrácii kandidátnych listín
12. 07. 2023

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v stredu 12. júla 2023  na svojom zasadnutí preskúmala kandidátne listiny pre voľby do Národnej rady SR a rozhodla o ich registrácii. Zaregistrovala všetky podané kandidátne listiny, teda kandidátky 24...

Posledný termín na podanie kandidátnej listiny pre parlamentné voľby je nedeľa 2. júla, o voľbu poštou zo zahraničia požiadalo doteraz 11 820 voličov
30. 06. 2023

Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia o tri mesiace - v sobotu 30. septembra 2023. Ministerstvo vnútra, ktorá má v gescii ich organizačno-technické zabezpečenie, v piatok 30. júna na tlačovej konferencii poskytlo aktuálne a praktické informácie k voľbám a upozornilo na...

Starostovia a primátori vymenujú zapisovateľov okrskovej volebnej komisie do 30. júna
29. 06. 2023

Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest vymenujú do 30. júna 2023 zapisovateľa okrskovej volebnej komisie. Prednostovia okresných úradov do tohto termínu vymenujú zapisovateľa okresnej volebnej komisie. Lehota vyplýva z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb...

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR