Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Do archívov za poznaním

10. 12. 2013

Z výstavy

Históriu miest, rodov, obcí, cechov, podnikov,  úradov, škôl ale aj štátne symboly nájdete v archívnych dokumentoch, vystavené sú teraz výnimočne na  Bratislavskom hrade.

Pre záujemcov o históriu nielen z Bratislavy a širokého okolia je určená prebiehajúca výstava na Bratislavskom hrade s názvom Archívne klenoty. Ide o unikátnu prehliadku kultúrnych pamiatok zo slovenských archívov, ktoré boli po takmer štvrťstoročí predstavené  verejnosti.

Slovenskí archivári touto formou pripomínajú sebe i verejnosti dvadsiate výročie vzniku republiky ako aj budúcoročné šesťdesiate výročie jednotnej organizácie archívnictva na Slovensku. „Takáto výstava sa naposledy konala takpovediac v predvečer nežnej revolúcie a stretla sa s veľkým ohlasom verejnosti. Sme preto veľmi radi,  že sa nám znova podarilo takúto výstavu opäť usporiadať a z celého Slovenska za policajnej asistencie sústrediť vybrané dokumenty, ktoré sú bezprostredne či sprostredkovane späté so slovenskou štátnosťou,“  uviedol Ladislav Vrtel, hlavný štátny radca pre heraldiku na Ministerstve vnútra SR. Na výstave, ktorá bude trvať do 2. februára, môžu záujemcovia vidieť archívne dokumenty, ktoré majú kľúčový význam pre históriu Slovenska a Slovákov. Uvidia tam originály štátnych symbolov Slovenskej republiky, štandardy prezidenta republiky, originál najvýznamnejšieho dokumentu štátu – Ústavu Slovenskej republiky, najstarší rukopis našej štátnej hymny z roku 1844, či matričný záznam o narodení Milana Rastislava Štefánika z roku 1880. Medzi vystavenými dokumenty sa vynímajú aj iluminované listiny zdobené zlatom vrátane erbových listín pre Bratislavu (1436) a Košice (1423) alebo Zlatá bula bratislavská (1464) a mnohé ďalšie výnimočné historické záznamy. 

Záujemcovia o komentované prehliadky sa môžu informovať o dostupných termínoch na adrese: TA.A1.LA14.S2SA@1GUQLS@

Čo je možné obdivovať v archívoch po Slovensku

Archívne materiály sú uložené v sieti štátnych archívov po celom Slovensku, kde slúžia ako zdroj informácií vedcom, historikom ale aj bežným občanom. Tak napríklad návštevníci Štátneho archívu v Banskej Bystrici najčastejšie využívajú cirkevné matriky pre zostavenie rodostromov, ako aj archívne dokumenty stolíc a žúp. „Za posledné obdobie badáme zvýšenie záujmu ako aj náročnosti požiadaviek zo strany bádateľov. Popri záujmu o zostavenie vlastného rodostromu sú to najmä témy súvisiace s históriou obce, cechov, športových klubov, ale tiež dokumenty o prenasledovaní Židov, Rómov, zo starších dejín obdobie obrany Uhorska pred osmanskou expanziou,“ hodnotí situáciu Monika Nagyová zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici.

Vranovská pobočka Štátneho archívu Prešov spravuje archívne dokumenty zachytávajúce históriu okresu už od roku 1905. Ide najmä o dokumenty obvodných notárskych úradov, či okresného úradu. Archív prevzal do trvalej úschovy matričné knihy z rokov 1895 až 1906, čo sú dokumenty, ktoré najviac využíva bádateľská verejnosť pre zostavovanie rodostromov. V rámci archívnych dokumentov, ktoré sú uložené vo fonde Okresného úradu (1923 - 1944) sa  značná časť týka židovskej otázky. „Osobitne možno spomenúť Súpisy  transportovaných Židov do koncentračných táborov z roku 1942. Medzi zaujímavosti patrí aj osobná korešpondencia známej speváčky ľudových piesní Janky Guzovej. Za spomenutie tiež stojí mapka Urbariátu v Zámutove z roku 1892,  triedne výkazy z  roku  1898, či zakladajúca listina Štátnej ľudovej školy vo Vranove nad Topľou z roku 1875,“  opisuje zaujímavosti vranovského archívu Daniela Ihnátová.

Postavenie archívnictva na Slovensku

Archív je inštitúcia, kde sa prelína minulosť s budúcnosťou – sú v ňom sú uložené archívne materiály z rokov minulých, ktoré archivári postupným zhromažďovaním a sprístupňovaním pripravujú pre roky budúce.  Zriaďovateľom štátnych archívov - Slovenského národného archívu,  Štátneho ústredného banského archívu, štátnych archívov s regionálnou pôsobnosťou v Banskej Bystrici, Bratislave, Bytči, Košiciach, Levoči, Nitre, Prešove, ich pobočiek, ako aj  Archívu hlavného mesta SR Bratislavy je Ministerstvo vnútra SR.

Vzhľadom na charakter a obsah archívnych dokumentov uložených v archívoch v Slovenskej republike im patrí významné a nezastupiteľné miesto v štátnej správe a samospráve, kultúre, vede a informačných štruktúrach spoločnosti.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR