Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Dvadsiate zasadnutie Slovensko-poľskej medzivládnej komisie k cezhraničnej spolupráci

22. 05. 2015

PL komisia 2

Slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu sa stretla 21. mája na svojom 20-tom zasadnutí v Starej Ľubovni. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva vnútra Jozef Buček, čelným predstaviteľom poľskej strany bol štátny tajomník Ministerstva vnútra Poľskej republiky Piotr Stachańczyk. 

Okrúhle výročie spoločnej komisie je dôkazom dobrých susedských vzťahov a snahy o spoločné napredovanie v oblastiach cezhraničnej spolupráce. Ako uviedol štátny tajomník Jozef Buček: „Počas uplynulých dvadsiatich rokov sa potreby v jednotlivých oblastiach spolupráce pracovných skupín vyvíjali a menili. Je prirodzené, že intenzita práce sa v niektorých odvetviach vzhľadom na meniace sa potreby prirodzene znižuje, pričom na druhej strane neustále prichádzajú nové požiadavky na posilnenie spolupráce v iných oblastiach.“  

Predmetom prvého bloku rokovania komisie bolo informovanie o prebiehajúcich aktivitách pracovných skupín pre cezhraničnú  dopravu, hospodársku spoluprácu, ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo, pre prácu a sociálnu politiku, spoluprácu a vzájomnú pomoc pri katastrofách a živelných pohromách alebo iných závažných nehodách a pre prihraničnú spoluprácu územných samospráv.  Témou ďalšej časti zasadnutia bola prezentácia aktuálneho stavu realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 až po súčasnosť. V poslednom bloku členom komisie predstavili svoju prácu a konkrétne projekty zástupcovia európskych zoskupení územnej spolupráce Ezus Tatry a Ezus Tritia, ktoré majú význam pre prihraničné regióny vzhľadom na potrebu posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť prostredníctvom spoločných aktivít.

Výsledkom činnosti komisie pre cezhraničnú spoluprácu je posilňovanie spolupráce v prioritných oblastiach pre čo najlepšiu a najužšiu spoluprácu orgánov štátnej správy a samosprávy oboch krajín v prospech občanov žijúcich v prihraničných oblastiach.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR