Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

Erasmus pre národných expertov zamestnaných vo verejnej správe

03. 11. 2015

Odborný tréning národných expertov zamestnaných vo verejnej správe sa uskutočnil v dňoch 20. až 30. októbra 2015 v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu. Slovensko reprezentovali zástupcovia z Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Školenie sa uskutočňuje pravidelne dva až trikrát za rok na základe rozhodnutia Európskej komisie (EK) a v spolupráci s Európskou školou verejnej správy (European School of Administration).

Odborný tréning možno hodnotiť ako vysoko prínosný, jeho cieľom bolo zvýšiť vedomosti a porozumenie zamestnancov verejnej správy členských krajín o fungovaní európskych inštitúcií a rozhodovacích procesov, podporiť administratívnu spoluprácu medzi jednotlivými verejnými správami EÚ a európskymi inštitúciami, ako aj umožniť účastníkom kontakt s úradníkmi EÚ s cieľom prehĺbiť vedomosti o ich činnosti.  Zároveň to bol priestor na výmenu skúseností medzi účastníkmi z rôznych členských štátov.

Erasmus

Prezentácie boli zamerané na témy iniciatívy EK v oblasti ľudských zdrojov, predstavenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, Európskej rady a Rady Európskej únie, problematiku rozhodovacích procesov EÚ, regulačné opatrenia a programy pre výkonnosť, predstavenie poradenských orgánov EÚ (Výboru regiónov a Európskeho ekonomického a sociálneho výboru) a tiež na tému ochrany údajov alebo jasnej komunikácie.  Nadväzoval na to praktický prípad, v rámci ktorého účastníci formou simulovanej situácie reprezentovali jednotlivé členské štáty a EK na pracovnom stretnutí Rady EÚ.

Účastníci školenia tiež navštívili inštitúcie EÚ, a to predovšetkým Európsky dvor audítorov, Európsky súdny dvor, ako aj Európsky parlament (EP), pričom sa zúčastnili na jeho plenárnom zasadnutí. Posledné tri dni boli rozdelení do direktoriátov EK, ako aj do rôznych inštitúcií či orgánov EU, kde sa aktívne zúčastnili na každodennej práci zamestnancov.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR