Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

Európsky týždeň miestnej demokracie v roku 2010

19. 04. 2010

Koordinačné stretnutie k Európskemu týždňu 2010 sa uskutočnilo 2. marca 2010 v Štrasburgu. Keith Whitmore, politický koordinátor ETMD, predseda Inštitucionálneho výboru Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy, na koordinačnom stretnutí prezentoval myšlienku prioritnej témy pre ETMD 2010, ktorou by mali byť klimatické zmeny a otázky životného prostredia. Všeobecne vnímané zlyhanie Copenhagenského summitu v ambicióznych cieľoch riešenia environmentálnej stratégie na národnej a medzinárodnej úrovni poukazuje na potrebu pre aktivity na miestnej úrovni. Miestne samosprávy môžu prispieť k tvorbe politiky trvalo-udržateľného rozvoja prostredníctvom prijatia príslušných nástrojov a ovplyvňovania správania obyvateľov prostredníctvom eko iniciatív.

Predstavenie aktivít trvalo-udržateľného rozvoja ako hlavnej témy ETMD 2010 by mohlo podnietiť samosprávy na spoluprácu s obyvateľmi.

Zástupcovia rôznych združení poukazujú na príležitosť potvrdiť túto tému pre jej pozitívny vplyv na miestnu úroveň a jej potenciál na zapojenie mladých ľudí do spolupráce s miestnymi orgánmi. Doprava a mestská doprava, biodiverzita, spotreba energie, obnoviteľné zdroje, bio-poľnohospodárske oázy v mestských oblastiach, zdravé stravovanie a účinné odpadové hospodárstvo sú len niektoré z príkladov verejných iniciatív a aktivít, ktoré môžu byť predmetom aktivít ETMD 2010.

Koncept „12 hviezdnych miest“

Renate Zikmund predstavila myšlienku „12 hviezdnych miest“, ktorými sa môžu stať mestá a miestne organizácie, ktoré si želajú byť viac angažované v ETMD. Z tohto pohľadu, bude identifikovaných 12 rôznych kritérií, ktoré musia mestá splniť, aby dosiahli titul „12 hviezdnych miest“.

Vystupujúci na stretnutí v Štrasburgu odporučili, aby sekretariát Kongresu poskytol zúčastneným samosprávam a miestnym organizáciám príklady a poradenstvo, čo by zjednodušilo ich účasť v ETMD a maximalizovalo účinok s cieľom dobrej správy a verejných aktivít.

Riaditeľka Kongresu Antonella Cagnolati vysvetlila, že koncept „12 hviezdnych miest“ je koncipovaný ako záväzok miest a obcí zúčastniť sa kampane aktívnejšie ako štandardný účastník ETMD.

Komunikácia

Lucrezia Titi prezentovala posledné zmeny na webovskej stránke ETMD (nový leták, poster).
Navrhla zviditeľnenie ETMD prostredníctvom využívania nových médií, ako je napr. YouTube.

Ďalšie aktuálne informácie k ETMD nájdete na www.minv.sk/?europsky-tyzden-miestnej-demokracie alebo priamo na www.coe.int/demoweek.

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR