Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Experti OECD pomáhajú s budovaním efektívnej verejnej správy na Slovensku, konal sa prvý seminár

10. 04. 2015

OECD workshop 1

V dňoch 9. a 10. apríla sa konal v Bratislave prvý z piatich plánovaných seminárov odborníkov OECD s predstaviteľmi štátnej správy na tému Zlepšenie vládnej schopnosti riadiť a viesť rozvoj  a implementáciu politiky. Interaktívne semináre so zástupcami verejnej správy sú súčasťou projektu Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy Ministerstva vnútra SR s OECD.

Spolupráca s OECD stavia na zhodnotení aktuálneho stavu verejnej správy v Slovenskej republike na základe informácií získaných z prierezového odborného dotazníka a osobných stretnutí expertov OECD so zainteresovanými aktérmi verejnej správy. Hlavným výsledkom spolupráce bude podrobná analýza a odporúčania OECD pre ďalšie pokračovanie reformy a modernizácie verejnej správy na Slovensku. Ako uviedla v tejto súvislosti Denisa Saková, vedúca služobného úradu Ministerstva vnútra: „Sme radi, že sa na reforme verejnej správy u nás podieľajú prostredníctvom týchto expertných stretnutí aj iné krajiny, ktoré nám svojím odborným vkladom pomôžu zefektívniť výkon a zvýšiť kvalitu verejnej správy na Slovensku.“

Prvý aprílový seminár bol zameraný na témy koordinácie a koherencie jednotlivých vládnych politík a venoval sa aj otázke ako premietnuť programové vyhlásenie vlády do súdržného strategického vládneho programu. Prednášajúcimi semináru boli odborníci OECD: vedúci projektu Adam Ostry, analytici Daniel Trnka a Helge Schroeder, ako aj bývalý slovinský minister vnútra a verejnej správy Gregor Virant a riaditeľ pre stratégiu Úradu vlády v Estónsku Margus Sarapuu, ktorí hovorili o skúsenostiach zo svojich domovských krajín. Ministerstvo vnútra SR reprezentovali vedúca služobného úradu Denisa Saková, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Adrián Jenčo a generálna riaditeľa sekcie európskych programov Rút Erdélyiová.

Témami ďalších seminárov, ktoré sa uskutočnia počas apríla až júna tohto roku, budú zvýšenie digitalizácie verejnej správy, posilnenie schopnosti občianskych služieb riadiť a viesť politiku, posilnenie analytickej a hodnotiacej kapacity na tvorbu politík a posilnenie transparentnosti a integrity vo verejnej správe. Tím špecialistov s medzinárodnými skúsenosťami bude na slovenskej modernizácií správy vecí verejných pracovať do konca roka 2015.

Národný projekt Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy realizuje MV SR vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výkonu verejnej správy a prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov prispieť k efektivite poskytovaných verejných služieb na Slovensku.

OECD sa aktívne zaoberá reformami verejných správ členských krajín viac než desať rokov. Disponuje kvalitným tímom expertov, ktorí úzko spolupracujú s jednotlivými vládami a poskytujú im odborné poradenstvo. V minulosti už OECD obdobne pomáhala vláde Estónska, Fínska, Francúzska, Poľska či Slovinska.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

www.esf.gov.sk

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR