Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Experti V4 podporili reformné procesy na Ukrajine

22. 04. 2015

Cernigov

Krajiny Vyšehradskej štvorky podporujú reformné a transformačné procesy na Ukrajine. V dňoch 19.-21. apríla sa v ukrajinskom Černigove konal okrúhly stôl národných expertov a zástupcov tretieho sektora ako súčasť spoločného postupu krajín V4 v snahe pomôcť východnému susedovi v náročnej transformačnej etape. Podujatia sa zúčastnili aj experti Ministerstva vnútra s prezentáciou slovenských skúseností s decentralizáciou, ktorá bola iniciovaná po páde komunistického režimu a realizovaná primárne v rokoch 1998-2005. 

Realizácia decentralizácie je nevyhnutnou súčasťou modelu efektívne a moderne fungujúcej verejnej správy a posilnenia miestnej demokracie, preto bola kľúčovou témou prezentácií zástupcov slovenskej, českej, poľskej a maďarskej delegácie. Rozdelenie právomocí medzi centrálnou vládou a nižšími úrovňami riadenia ako aj medzi štátnou správou a samosprávou má zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb, eliminovať regionálne disparity a do popredia dať občana a jeho potreby. „Decentralizácia, ktorá prebehla na Slovensku, súvisela s reformovaním viacerých oblastí verejnej správy – či už školstva, financií, sociálnych služieb a daní, preto pri koncipovaní takejto reformy na Ukrajine je potrebné mať jasnú víziu a stratégiu, podporu z národnej úrovne (nadrezortný prístup) a v neposlednom rade dobrý manažment, ktorý disponuje silným koordinačným mandátom a právomocami. Primárne je pochopiť situáciu a okolnosti v danom štáte a v tomto kontexte zvážiť rozsah kompetencií, ktoré sa majú presunúť na miestnu a regionálnu úroveň,“ uviedla Monika Filipová, vedúca oddelenia miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov MV SR. Decentralizácia mala na Slovensku nielen lokálny význam vo forme rozdelenia kompetencií a politickej moci ale aj medzinárodný prínos, nakoľko zrealizované kroky napomohli SR priblížiť sa k európskemu štandardu a pripraviť sa na vstup do EÚ ako aj do medzinárodných organizácií.

Okrem decentralizácie bude transformačná pomoc krajín V4 poskytovaná Ukrajine aj v oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti a nezávislých médií, regulácie podnikateľského prostredia či v segmente energetickej efektívnosti. Výmenu informácií a skúsenosti v týchto témach iniciovalo slovenské predsedníctvo V4 pod organizačným dohľadom poľského Fondu solidárnosti.

 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR