Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

K príprave reformy verejnej správy prizveme aj zástupcov samosprávnych združení a profesných organizácií, ako aj súčasnú parlamentnú opozíciu a verejnosť

21. 10. 2021

lazar-cernenko

V stredu 20. októbra 2021 sa na pôde ministerstva vnútra uskutočnilo úvodné zasadnutie predsedníctva komisie pre reformu verejnej správy, na ktorom jej členovia schválili základný obsahový rámec pre prípravu podkladov potrebných pre samotnú reformu.

Predsedníctvo komisie je zložené z príslušných zástupcov Národnej rady SR, štátnych tajomníkov ministerstiev a odborných garantov za jednotlivé oblasti reformy. Členovia komisie sa zhodli na tom, že s ohľadom na závažnosť takejto reformy a potrebnej celospoločenskej zhody musia byť všetky jej rozhodnutia odôvodniteľné a založené na relevantných údajoch a argumentoch.

Štátny tajomník Ján Lazar, po jeho ľavici šéf analytikov MV SR  Tomáš Černěnko

Komisia prijala rozhodnutie, že prvými oblasťami, pre ktoré je potrebná príprava analytických podkladov, sú usporiadanie miestnej štátnej správy, problematika preneseného výkonu štátnej správy a rámce usporiadania samosprávnych kompetencií (regionálnej aj miestnej). Súčasne bolo prijaté rozhodnutie, že pri východiskách reformy budú okrem funkčne-priestorových a ekonomických aspektov zohľadnené aj aspekty sociálne, psychologické a kultúrno-historické.

Zasadnutie predsedníctva komisie pre reformu verejnej správy

Ako uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazar: „Pri reformných zámeroch sa budeme sústreďovať skôr na ich kvalitatívnu stránku, ako na rýchlosť zavedenia zmien v tejto oblasti. Považujem totiž za nevyhnutné získať pre pripravovanú reformu nielen politickú či odbornú, ale aj čo najširšiu celospoločenskú podporu. Preto čo najskôr prizveme k práci komisie aj zástupcov samosprávnych združení, profesných organizácií, ako aj súčasnú parlamentnú opozíciu."

Analytické podklady vypracované komisiou pre reformu verejnej správy budú slúžiť na vypracovanie konkrétnych návrhov zmien, ktoré budú následne predložené k širokej verejnej diskusii.

Foto: MV SR, Gabriela Tuchyňová

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR