Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2022, nedeľa
 

Kabinet schválil akčný plán pre otvorené vládnutie

13. 07. 2022

opg-logo

Vláda v stredu 13. júla 2022 schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2022-2024, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Ide v poradí o piaty dokument od roku 2011, kedy sa Slovensko prihlásilo k medzinárodnej iniciatíve pre otvorené vládnutie /Open Government Partnership/. Jednou z podmienok členstva je vypracovanie dvojročných akčných plánov v spolupráci vlády a občianskej spoločnosti.

Koordináciou je poverený Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v pôsobnosti rezortu vnútra.

K podpore otvoreného vládnutia sa vláda prihlásila v aktuálnom programovom vyhlásení.

Schválený akčný plán sa orientuje na oblasti zamerané na posilňovanie princípov otvoreného vládnutiaVznikal  v širokej pracovnej skupine s účasťou predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, akademickej obce a zástupcov verejnej správy. „Podľa definície OECD otvorené vládnutie charakterizuje podpora princípov transparentnosti, integrity, zodpovednosti a účasti partnerov na podpore demokracie a inkluzívneho rastu,“ spresnil minister Roman Mikulec.

Sedem individuálnych záväzkov akčného plánu

  • pomoc ústredným orgánom štátnej správy pri zefektívnení vnútorných systémov oznamovania protispoločenských  činností a ochrany oznamovateľov;
  • rozvoj a podpora vzdelávania k otvorenému vládnutiu;
  • vytvorenie centrálnej, verejne dostupnej vizualizácie pre vybranú tému alebo problematiku vlády založenej na dátach;
  • zlepšenie aplikácie princípov otvoreného vládnutia v prostredí štátnej správy;
  • zlepšenie právnej úpravy legislatívnych procesov;  
  • mapovanie vplyvu otvorených dát na vybrané aspekty spoločnosti;
  • zvyšovanie kvality dát o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri.

Záväzky sa sústreďujú na rozvoj princípov otvoreného vládnutia a akčný plán zahŕňa chronologický zoznam úloh potrebných na ich splnenie. Zdôrazňujú sa pritom odporúčania na hlbší dopad aktivít, monitorovanie dodržiavaniaprincípov otvoreného  vládnutia, ako aj výmenu dobrých skúsenosti a príkladov z domácej i zahraničnej praxe.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR