Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Klientske centrum v Bratislave

10. 03. 2016

kc-ba-ilustrak

Od pondelka 1. februára 2016 začalo fungovať v  Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum štátnej správy. Sídli na Tomášikovej 46 budove známej ako stará IKEA. Do Klientskeho centra pri Okresnom úrade Bratislava (OÚ BA) sa presťahovala štátna správa z desiatich adries v hlavnom meste.

Občania či podnikatelia jednoduchšie a pohodlne na jednom mieste vybavia svoje úradné veci so štátom. Klientske centrum má úradné hodiny každý deň bez obedňajšej prestávky.

 Budova Klientskeho centra v Bratislave na Tomášikovej 46
Budova Klientskeho centra v Bratislave na Tomášikovej 46

Pre občanov sú v klientskom centre dostupné služby ako napríklad prihlasovanie a prevod držby vozidiel, vybavovanie dokladov  pre okresy Bratislava I a III, agenda živností, štátneho občianstva, osvedčenie listín a overovanie podpisov, zmena mena a priezviska, ako aj záležitosti lesného a pozemkového hospodárstva či životného prostredia a cestnej dopravy.  

 Pracovisko dokladov
Pracovisko dokladov

Klientske centrum poskytuje aj viacero doplnkových služieb.

Pracoviská a služby v Klientskom centre Bratislava

V Klientskom centre Bratislava budú zastúpené tieto agendy OÚ BA:

 • všeobecná podateľňa pre všetky odbory OÚ BA,
 • supervízor – poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: agenda cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy: agenda osvedčovania listín a overovania  podpisov, agenda štátneho občianstva, zmena mena a priezviska,
 • odbor živnostenského podnikania: ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, výpis zo živnostenského registra, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, agenda integrovaného obslužného miesta,
 • odbor starostlivosti o životné prostredie: agenda odpadového hospodárstva, ochrany prírody, ochrany ovzdušia a  štátnej vodnej správy, potvrdenia o neexistencii motorového vozidla,
 • pozemkový a lesný odbor: agenda lesného hospodárstva a poľovníctva a agenda pozemková, pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

 Ďalej bude v rámci Klientskeho centra Bratislava pôsobiť:

 • Krajské riaditeľstvo policajného zboru  Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií v Bratislave: prihlasovanie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel, prihlasovanie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel, prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel, prevod držby vozidla na inú osobu a pod.
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I a III, oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície: príjem  žiadostí  o vydanie  a vydávanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného  vodičského  preukazu, snímanie  osoby   v  súvislosti s vydávaním týchto dokladov a vydávanie osvedčenia o evidencii vozidla a pod.
 • Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave: poskytovanie informácií a podateľňa pre danú agendu.

Súčasťou OÚ BA sú aj ďalšie odbory, ktoré sa presťahujú na Tomášikovu 46:

 • odbor krízového riadenia
 • majetkovoprávny odbor,
 • odbor školstva,
 • odbor výstavby a bytovej politiky,
 • odbor opravných prostriedkov a
 • organizačný odbor.
 • 

Ďalšie služby Klientskeho centra Bratislava:

 • Občania a podnikatelia tu môžu môcť uhradiť správne poplatky prostredníctvom elektronického platobného systému eKolok, ako aj prostredníctvom platobných POS terminálov.
 • Podnikatelia môžu využiť služby poradcu pre elektronický kontraktačný systém pre obchodovanie so štátom (elektronické trhovisko).
 • Vydávajú sa tu tiež výpisy z obchodného registra SR a výpisy účtovných závierok.
 • Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vydávajú výpisy a odpisy z registra trestov.
 • Prostredníctvom pracovísk povinného zmluvného poistenia je  pre klientov zjednodušený proces prihlasovania motorových vozidiel.
 • Súčasťou klientskeho centra je aj pobočka Slovenskej pošty.

Dostupnosť klientskeho centra

Klientske centrum je dostupné individuálnou aj mestskou hromadnou dopravou. V blízkosti sú zastávky autobusových liniek 39, 50, 53, 61, 63, 96, 196 a trolejbusových liniek 204 a 205. Pred úradom je dostatočné množstvo parkovacích miest, pričom parkovať možno zadarmo jeden a pol hodiny. V prípade, ak klient preukáže, že vybavoval záležitosti dlhšie ako uvedený čas, bezplatné parkovanie mu predĺžia.  

Úradné hodiny

Úradné hodiny všetkých pracovísk Klientskeho centra Bratislava sú oproti súčasnému stavu zjednotené, a to v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8:00 do 15:00, v stredu od 8:00 do 17:00 a v piatok od 8:00 do 14:00. Oproti minulosti sme zrušili nestránkové dni. Klientske centrum teda pracuje päť dní v týždni bez obedňajšej prestávky.

Klientske centrá ako moderné kontaktné a administratívne miesta pre občanov

Budovanie klientskych centier ako kontaktných a administratívnych miest pre občanov prebieha v súvislosti s realizáciou reformy miestnej štátnej správy známej pod názvom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa). Klientske centrum predstavuje priestor, ktorý je miestom prvého kontaktu fyzických a právnických osôb so štátnou správou.

Interiér klientskeho centra
Interiér klientskeho centra

V rámci klientskeho centra sú integrované služby, ktoré sú poskytované útvarmi Ministerstva vnútra SR, ako aj inými subjektmi verejnej správy. Klientske centrá poskytujú moderné a komplexné služby štátu v príjemnom prostredí, a tým prispievajú k jednoduchej a efektívnej komunikácii občana so štátom.

Okrem bratislavského centra je otvorených ďalších  43 klientskych centier z celkového počtu 79, ktoré plánuje Ministerstvo vnútra SR zriadiť v rámci Slovenskej republiky.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR