Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

LEX UKRAJINA - poskytovanie pomoci odídencom z Ukrajiny bude adresnejšie

05. 06. 2024

paragraf

Vláda v stredu 5. júna 2024 schválila návrh ministerstva vnútra na úpravy zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, ktoré sa týkajú azylového konania a poskytovania dočasného útočiska. Snahou je podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka zlepšiť a zefektívniť procesy súvisiace s poskytnutím ochrany štátnym príslušníkom z tretích krajín na území Slovenskej republiky.

"Bezodplatné ubytovanie sa bude poskytovať po dobu 120 dní odídencom, ktorí získali dočasné útočisko na našom území prvýkrát. Po uplynutí tejto doby sa bude poskytovať iba zraniteľným osobám. Výška poskytovaného príspevku sa nemení,” povedal minister vnútra. Vláda už v takýchto prípadoch teda po novom bude rokovať iba o výške poskytovaného príspevku, nie o predĺžení jeho poskytovania. 

Poskytovanie príspevku na ubytovanie odídencov:

Príspevok sa bude poskytovať len za určitých podmienok, vrátane obmedzení týkajúcich sa príbuzenských vzťahov a vlastníctva nehnuteľností na území SR. Poskytovať sa bude 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky. Dlhšie bude možné príspevok za ubytovanie odídenca poskytovať v prípade ubytovania:

  • členov domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi,
  • osoby so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci,
  • osoby, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
  • dieťaťa do 5 rokov,
  • osamelého rodiča, ktorý sa stará o dieťa do 5 rokov veku alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa do 5 rokov veku  na základe rozhodnutia súdu.

Obdobné pravidlá sa navrhujú aj pri ubytovaní odídencov v azylových zariadeniach migračného úradu MV SR, budú sa však týkať užšieho okruhu osôb.

Ministerstvo dopravy už príspevok za ubytovanie podľa zákona o podpore cestovného ruchu poskytovať nebude.

Zjednodušuje sa tiež  konanie o poskytnutie dočasného útočiska v prípade, ak sa konanie začalo narodením dieťaťa na území Slovenskej republiky odídenkyni alebo cudzinke žiadajúcej o poskytnutie dočasného útočiska. Dopĺňajú sa tiež nové dôvody na zastavenie konania o poskytnutie dočasného útočiska a konania o azyle. V prípade opakovaných žiadostí o udelenie azylu sa tiež špecifikuje "podstatná zmena skutkového stavu".

Dieťa narodené na území Slovenskej republiky žiadateľke, azylantke alebo cudzinke, ktorej sa poskytla doplnková ochrana, ktoré narodením nadobudne štátne občianstvo iného členského štátu Európskej únie, sa už nebude priamo zo zákona považovať za žiadateľa a konanie o udelenie azylu sa ani nezačne.

Návrh zákona bude predmetom zrýchleného legislatívneho konania, s jeho účinnosťou sa ráta od 1. júla 2024. 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR