Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Minister vnútra rokoval so zástupcami samospráv o úprave legislatívy v súvislosti s pandémiou COVID-19

27. 03. 2020

Minister vnútra SR Roman Mikulec v piatok 27. marca 2020 prijal zástupcov samospráv zo Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8, Únie miest a Združenia občanov miest a obcí Slovenska, aby sa dohodli na fungovaní samosprávy v krízovej situácii počas pandémie COVID-19.

Témou stretnutia bolo najmä zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov a zástupcov samospráv za čo najhladšieho fungovania samosprávy spolu so zabezpečovaním jej služieb.

Riešili  sa aj otázky prípravy legislatívy, ktorá by mala v krátkom čase zareagovať na vzniknutú situáciu a umožniť samosprávam pružne konať, keď je to potrebné,  spolu s informovaním verejnosti.

 

Minister R. Mikulec s manažérmi MV pre verejnú správu a legislatívu

 

Krízové stretnutie na MV SR

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR