Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Ministerstvo vnútra zverejnilo Správu o stave verejnej správy za rok 2020

06. 12. 2021

slovensko-mapa-kraje-ilustr

Ide o prvú publikáciu Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR, ktorej ambíciou je na základe dát komplexne popísať súčasný stav verejnej správy na Slovensku. Rok 2020 bol aj vo verejnej správe špecifický a výrazne ovplyvnený pandémiou ochorenia Covid-19, čo vidieť aj na viacerých prezentovaných štatistikách. 

„Vypracovaním a zverejnením správy chceme zvýšiť povedomie o činnostiach, ktoré verejná správa zabezpečuje, a posilniť vnímanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako gestora politík v oblastí verejnej správy. Ponúkame zároveň súbor podkladov, ktoré sú k dispozícii orgánom štátnej správy pri prijímaní strategických rozhodnutí o politikách, zákonoch či investíciách," povedal riaditeľ Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR Tomáš Černěnko.

Odborná aj široká verejnosť nájde v publikácii (PDF, 8 MB) informácie v zrozumiteľnej podobe, pričom mnohé z nich neboli doteraz takto prezentované. Inštitút plánuje vydávať správu každoročne.

Vyberáme z publikácie niekoľko zaujímavých faktov, viaceré potvrdzujú, že podobne ako iné sféry života aj verejnú správu vlani ovplyvnila pandémia.

 • Aj keď sa v roku 2020 otvorili nové klientske centrá pre občanov pri okresných úradoch, zaznamenali sme výrazný prepad ich návštevnosti (o 20 %), pričom návštevnosť ani po uvoľnení protipandemických opatrení po skončení prvej vlny pandémie nedosahovala hodnoty z roku 2019.
 • Veľmi výrazná zmena v roku 2020 oproti roku 2019 bola zaznamenaná najmä pri počte žiadostí o vydanie cestovného pasu (pokles o 60 %),  vydaných bolo najmenej cestovných pasov za posledných 10 rokov.
 • Vydaných bolo v roku 2020 aj menej občianskych preukazov (o 11 percent) aj vodičských preukazov (o 17 percent). Takmer štvrtina OP vydaných vlani bola odoslaná občanom na adresu.
 • O 75 % poklesol počet vybavených osôb na hraniciach.
 • Vplyv pandémie vidieť aj na úseku matrík, a to na nižšom počte evidovaných sobášov a na vyššom počte evidovaných úmrtí.
 • Niektorým útvarom v súvislosti s pandémiou pribudli aj nové činnosti – napríklad Hasičský a záchranný zbor realizoval odbery a prevážal vzorky či staval a dezinfikovali krízové stany.
 • Oproti roku 2019 sa zvýšil počet evidovaných podnikateľských subjektov.
 • Zaznamenali sme tiež nárast počtu evidovaných elektromobilov za rok (o 82 %).
 • Pozitívne sa dá hodnotiť, že takmer 70 % obyvateľov využíva internet na komunikáciu s úradmi, pričom v tomto smere patrí Slovensko k lepším krajinám v Európe.
 • Za minulý rok evidujeme menej priestupkov v pôsobnosti poriadkovej polície, dopravnej polície, ako ak v pôsobnosti Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.
 • Rok 2020 v prípade vybraných evidencií nevybočil z niektorých dlhšie pozorovaných trendov. Evidentný je zvyšujúci sa celkový počet vodičov, zvyšujúci sa podiel starších vodičov, znižujúci sa podiel mladších vodičov a zvyšujúci sa počet evidovaných vozidiel na jedného obyvateľa, pričom ten narastá smerom z východu na západ krajiny.

Značná časť je venovaná téme spoločných obecných úradov, ktoré môžu vytvárať samosprávy na rôznych úsekoch. V súčasnosti má Slovensko jednu z najmenších priemerných veľkostí správnych jednotiek na lokálnej úrovni, pričom aj najmenšie samosprávne jednotky disponujú rovnakým súborom kompetencií a zodpovedností za miestny rozvoj ako väčšie mestá. Inštitút dobrovoľnosti zdieľania kompetencií pritom zatiaľ nevedie k tomu, že by podiel spolupracujúcich obcí narastal smerom k najmenším „mikro“ obciam.

Z údajov prezentovaných v správe vyplýva zrejmá nevyhnutnosť zmien a ďalšieho zlepšenia v oblasti digitalizácie verejnej správy, ako aj v oblasti územno-správneho členenia," zhodnotil riaditeľ Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR Tomáš Černěnko.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR