Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

MV SR pripravilo volebný kódex

13. 09. 2011

Štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka a riaditeľka odboru volieb a referenda Sekcie verejnej správy MV SR Lívia Škultétyová predstavili verejnosti nový volebný kódex

Cieľom nového volebného kódexu je zjednotiť pravidlá pre všetky druhy volieb. Chceme, aby voľby boli jednoduchšie, prístupnejšie a zrozumiteľnejšie pre voličov. Významným prínosom je aj sprísnenie kontroly financovania volebnej kampane.

Vo volebnom kódexe sme po prvýkrát definovali pojem volebná kampaň. Volebná kampaň bude pre všetky voľby jednotná, bude trvať odo dňa vyhlásenia volieb a skončí jeden deň pred konaním volieb. Zákon však neobmedzí obsah kampane ani nedá finančné limity.

Volebný kódex prináša 3 pravidlá financovania volebnej kampane: evidencia, kontrola a sankcie. Politická strana alebo kandidát, ktorý bude viesť volebnú kampaň bude musieť vedieť preukázať pôvod peňazí určených na kampaň. Už pred začatím kampane bude musieť kandidát alebo politické strany poskytnúť predbežné náklady na kampaň. Po skončení kampane zas budú musieť predložiť správu o skutočných nákladoch. Financie na volebnú kampaň budú musieť byť vedené na osobitnom účte v banke. O použití peňazí sa bude viesť evidencia, ktorá obsahuje zmluvy, faktúry, doklady o kúpe prostriedkov ale aj inú podporu volebnej kampane, ktorej cena je vyššia ako 100 €. Ak napríklad politická strana nebude vedieť preukázať pôvod peňazí na volebnú kampaň, Ústredná volebná komisia jej môže udeliť pokutu až do výšky 100 tisíc eur.

Ďalšou novinkou, ktorú zákon prináša je zriadenie stálej Ústrednej volebnej komisie. Tá nebude podliehať žiadnemu politickému alebo štátnemu orgánu a jej členovia budú kontrolovať priebeh volieb a rozhodovať o uložení sankcií.

Zákon prináša aj povinnosť obciam, aby voličom poskytovali zoznam zaregistrovaných kandidátov. Zoznam kandidátov dostane každý volič najneskôr 25 dní pred dňom konania volieb. Jednotná bude tiež úprava hlasovacích lístkov, občania po novom budú vybraných kandidátov krúžkovať. Je to ďalší krok prispievajúci k tomu, aby voľby neboli zmätočné.

Ministerstvo vnútra navrhuje, aby zákon bol účinný od 1. januára 2013.

Na snímke: Štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka a riaditeľka odboru volieb a referenda Sekcie verejnej správy MV SR Lívia Škultétyová predstavili verejnosti nový volebný kódex.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR