Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Na Okresnom úrade Námestovo z dôvodu pandémie vytvorili pre občanov kontaktnú zónu

19. 10. 2020

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu spôsobeným pandémiou ochorenia Covid-19 ministerstvo vnútra prijalo viacero opatrení. Jedným z nich je zmena v poskytovaní služieb na dopravných inšpektorátoch, oddeleniach dokladov či okresných úradoch. Občanom okresu Námestovo vychádzame v ústrety otvorením novej kontaktnej zóny.

Keďže priestory Okresného úradu Námestovo neumožňovali z pohľadu poskytovania služieb oddeliť zónu prvého kontaktu od zázemia úradu, MV SR sa rozhodlo pristúpiť k vybudovaniu novej kontaktnej zóny.

Kontaktná zóna bude od 20. októbra 2020 na Okresnom úrade Námestovo, ul. Miestneho priemyslu 571, otvorená pre klientov na prízemí budovy, so vstupom priamo zvonka. V rámci nej si budú môcť klienti vybaviť záležitosti späté s agendami živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, či životného prostredia.

Zámerom je zjednodušiť občanom okresu Námestovo kontakt s okresným úradom a zároveň minimalizovať riziko šírenia ochorenia na Covid-19.

Toto riešenie nie je z pohľadu Ministerstva vnútra SR finálne. Cieľom je vybudovať klientské centrum, ktoré by integrovalo všetky zložky okresného úradu a vybrané zložky polície pod jednu strechu.

Ministerstvo vnútra SR aj apeluje  na občanov SR, aby zvážili návštevu okresných úradov, a aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR