Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Na Slovensku sa koná druhé kolo prezidentských volieb

06. 04. 2024

prezidentske volby 2024

Ide v poradí o šieste priame voľby prezidenta v histórii Slovenskej republiky. Pre voličov je k dispozícii spolu 5 938 volebných miestností, ktoré sú otvorené od 7:00 do 22:00 h. Volebné moratórium platí až do skončenia hlasovania.

Počas volebného dňa funguje infolinka Ministerstva vnútra SR pre voličov na telefónnych číslach: 02/4859 2317 a 02/4859 2312.

Právo voliť majú občania SR od 18 rokov. Volič hlasuje v okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu, s hlasovacím preukazom môže voliť v ktoromkoľvek okrsku na Slovensku.

Volič je povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten a komisia mu ho odoberie.

Volič bez trvalého pobytu v SR môže hlasovať v ktoromkoľvek okrsku, predloží slovenský cestovný pas a čestné vyhlásenie, že má trvalý pobyt v cudzine.

Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, pričom na farbe pečiatky na obálke nezáleží. Volič v priestore za plentou zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Upravený hlasovací lístok vloží do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie vydá okrsková volebná komisia voličovi za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na to určenej.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky aj v deň volieb, a to okrskovú volebnú komisiu.

Na voľby dohliada Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Na pokojný priebeh prezidentských volieb dozerá dostatočný počet síl a prostriedkov Policajného zboru. Zvýšený počet policajtov sa zameriava najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku.

Informácie k voľbám sú voličom k dispozícii na: https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR