Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Navrhované zmeny v zákone o štátnom občianstve zmierňujú podmienky, za ktorých dochádza k jeho strate

31. 07. 2020

pas-ilustr-jun2020

Ministerstvo vnútra 31. júla 2020 predložilo do  medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve. Jeho hlavnou ideou je zmierniť podmienky, za ktorých prichádza ku strate občianstva.  Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. februára 2021.

Zjednodušia sa podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. Nebudú musieť preukázať ovládanie slovenského jazyka. Takáto výnimka sa uplatní aj u občanov Českej republiky pre blízkosť jazykov.

Slovenské občianstvo budú môcť jednoduchšie nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom, ak jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na Slovensku. Nebude sa na nich vzťahovať podmienka mať nepretržitý trvalý pobyt na Slovensku aspoň osem rokov pred podaním žiadosti.

Viac o pripravovaných zmenách približuje riaditeľ odboru štátneho občianstva na Ministerstve vnútra SR Peter Drábek: „Zákon ustanovuje výnimky, na základe ktorých nedôjde k strate. Ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Umožníme štátnym občanom SR nadobudnúť cudzie štátne občianstvo bez straty nášho aj vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej tri roky a predložia doklady preukazujúce tieto skutočnosti."

Tí, ktorí prišli o štátne občianstvo Slovenskej republiky, oň budú môcť požiadať: už nie na základe výnimky ministra vnútra SR, ale v riadnom konaní a bez registrácie na cudzineckej polícii. Bezúhonnosť zostane zachovaná. Ku koncu júla 2020 prišlo o slovenské občianstvo pre prijatie občianstva iného štátu takmer 3 400 osôb.

„Postupne plníme Programové vyhlásenie Vlády SR, kde sme sa zaviazali, že umožníme občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR. Som rád, že táto novela je už na svete. Podľa môjho názoru je pripravená odborne s prihliadnutím na poznatky z praxe," konštatuje minister vnútra Roman Mikulec.

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR