Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Nové personálne zloženie Rady vlády pre verejnú správu

29. 09. 2010

manager-ruka-ilustr

Vláda na svojej 16. schôdzi v stredu 29. septembra 2010 odvolala a vymenovala nových členov Rady vlády pre verejnú správu.  Rada zriadená uznesením vlády č. 124 z 28. februára 1995  je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR v otázkach výstavby organizačných štruktúr, pôsobnosti a racionálnej funkčnosti orgánov verejnej správy. Jej významnou úlohou je komplexne posudzovať problematiku verejnej správy a zároveň je miestom, kde môžu orgány štátnej správy na centrálnej, ako aj regionálnej úrovni, taktiež orgány samosprávy, akademická obec a ďalší odborníci zaujímať stanoviská k materiálom týkajúcich sa predmetného vecného okruhu pred ich predložením na rokovanie vlády SR.

Vláda odvolala:

Vladimíra Čečota z funkcie podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu, Jozefa Búšika  funkcie tajomníka Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu,
a z funkcí členov rady Milana Belicu, Petra Berčíka, Juraja Blanára, Vladimíra Buzalku, Tibora Cabaja, Vladimíra Faiča, Ľudovíta Galbavého, Otta Galisa, Martina Glváča, Pavla Hagyariho, Andreja Holáka , Augustína Jozefa Langa, Jozefa Lišku, Máriu Mayerovú, Mariána Minaroviča, Bibiánu Obrimčákovú, Františka Palka, Igora Palúša, Vladimíra Pavelku, Máriu Sekovú, Petra Siku, Michala Sýkoru a Jána Turčana.

Vymenovala:

 • Maroša Žilinku, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu;
 • Jozefa Búšika, zamestnanca sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za tajomníka Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu;

  a za členov Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu
 • Milana Belicu, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
 • Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja,
 • Máriu Duračinskú, prorektorku pre legislatívu Univerzity Komenského v Bratislave,
 • Jaroslava Ivanča, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Petra Jesenského, vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva a výstavby SR,
 • Martina Kováča, splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny,
 • Milana Kozického, vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Petra Macha, vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
 • Zdenku Marčekovú, vedúcu služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR,
 • Máriu Mayerovú, predsedníčku Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry,
 • Mariána Minaroviča, generálneho sekretára Únie miest Slovenska,
 • Jaroslava Piláta, zástupcu vedúceho Úradu vlády SR a riaditeľa Kancelárie vedúceho ÚV SR,
 • Miroslava Polláka, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
 • Szilárda Somogyia, podpredsedu Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
 • Michala Sýkoru, predsedu Združenia miest a obcí Slovenska a starostu obce Štrba,
 • Jozefa Šimka, generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR,
 • Vladimíra Tvarošku, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR