Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Nový operačný program prinesie efektívnejšie súdy a menej byrokracie na úradoch

22. 01. 2015

operacny_program_ilustracia_08_jaworkaKaždého občana čaká menej povinností na úradoch po narodení dieťaťa, jednoduchšie vybavenie sobášu či menej administratívy spojenej so zmenou bydliska. Zjednodušenie základných situácii, ktoré sa vyskytujú v živote každého občana, to je len ukážka toho čo zlepší operačný program Efektívna verejná správa. Jeho ambície na úvodnej konferencii 19. januára 2015  predstavil minister vnútra Robert Kaliňák spolu s ministrom spravodlivosti Tomášom Borecom, zástupcom Európskej komisie Michaelom Morassom a predstaviteľom OECD Adamom Ostrym.

Operačný program Efektívna verejná správa

Peniaze z únie pôjdú na znižovanie byrokratickej záťaže občanov

Operačný program Efektívna verejná správa bol schválený Európskou komisiou 27. 11. 2014. Víziou zreformovanej verejnej správy je, že do roku 2020 si klient vyrieši všetky svoje životné situácie rýchlo a jednoducho v priestoroch jedného moderného centra verejných služieb alebo online z domu. „Doteraz sme v rámci reformy menili štruktúru úradov, modernizovali sme techniku a vybavenie budov. Vďaka tomuto operačnému programu sa teraz budeme sústrediť na skvalitňovanie procesov a tiež samotných úradníkov tak, aby služby boli výrazne orientované na občana a jeho bežné potreby", vysvetlil Robert Kaliňák, minister vnútra SR.

Operačný program sľubuje efektívnejšiu justíciu

Okrem investícií do poskytovania kvalitných a rýchlych služieb verejnej správy, profesionalizácie úradníkov či transparentného systému verejného obstarávania, časť schváleného balíka peňazí poputuje na podporu vymáhateľnosti práva a zvyšovania efektívnosti súdneho systému. „Tieto prostriedky budú použité na optimalizáciu procesov, skrátenie dĺžky súdnych konaní, zvýšenie miery vybavenosti nápadu vecí na súdoch a na zníženie prieťahov v konaní a administratívnej záťaže", uviedol Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR.

Účastníci tlačovej konferencie

Zreformovaná verejná správa zjednoduší životné situácie

Nový operačný program z dielne Ministerstva vnútra má ambíciu vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb v každej fáze života či podnikania. „Chceme zjednodušovať životné situácie ľudí. Pre nás je podstatné, aby už nemusel obiehať úrady občan, ale jeho žiadosť. Napríklad bežná vec ako narodenie dieťaťa si dnes vyžaduje neprimerané množstvo byrokracie vrátane návštevy niekoľkých rôznych inštitúcii. Želaný stav je, aby rodičom stačila len jedna návšteva jedného úradu a zvyšok si úrady vyriešia už len medzi sebou. Podobne chceme zjednodušiť aj ďalšie základné životné situácie akými sú zmena bydliska, sobáš, či úmrtie", doplnil Kaliňák.

Bude sa analyzovať dopad legislatívnych zmien na občanov a podnikateľov

V súčasnosti na Slovensku neprebieha systematické hodnotenie dopadov legislatívnych noriem ani ich zmien na podnikateľský sektor a konkrétne skupiny občanov. Dôsledkom je, že legislatívne úpravy nie vždy vedú k riešeniu problémov a dosiahnutiu očakávaných cieľov, prípadne náklady s nimi spojené prevyšujú dosiahnuté benefity.

Michael Morass a Adam Ostry

 „Znížiť riziko, že takto prijaté normy budú mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a občanov plánujeme prostredníctvom podpory analytických jednotiek, ktoré budú systematicky a v konzultácii s tými, na ktorých majú zmeny vplyv, hodnotiť potenciálne dopady regulácií.", povedala Rut Erdelyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra SR.

Realizácia operačného programu prispeje tiež k plneniu národného strategického cieľa, ktorým je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa v Slovenskej republike v roku 2020. Plné znenie operačného programu nájdete na www.opevs.eu

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR