Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2024, utorok
 

Poslanci schválili právny rámec pre vedenie elektronických systémov na správu registratúry

08. 02. 2011

krabice foto

Podnetom na vypracovanie návrhu novely zákona č. 395/2002 Z. zo archívoch a registratúrach sú úlohy Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť Slovenskej republiky a úlohy Akčného plánu na roky 2008 až 2013 - správu o ich plnení schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 283 z 15. apríla 2009. Rovnako aj praktická potreba riešenia problematiky správy elektronických registratúrnych záznamov. Návrh novely zákona ministerstvo vnútra pripravilo na základe uznesenia vlády č. 595 z 2. septembra 2009 k analýze legislatívneho prostredia a zoznamu právnych predpisov určených pre implementáciu elektronického spracovania agend. Novelu schválil parlament na svojej februárovej schôdzi.

Cieľom predloženého návrhu zákona je ustanoviť právny rámec pre vedenie elektronických systémov na správu registratúry a pre správu elektronických registratúrnych záznamov ako špecifického typu registratúrnych záznamov, a to so zachovaním ich hodnovernosti a autenticity.

Ministerstvo vnútra ako ústredný orgán na úseku registratúr upraví podrobnosti správy registratúry orgánov verejnej správy, a vydá aj podrobnosti (štandardy) o elektronických systémoch na správu registratúry.

Spolu s ďalšími osobitnými zákonmi, ktoré zavedú pre určené agendy ich povinné elektronické spravovanie, novela pripraví podmienky pre zefektívnenie činnosti orgánov verejnej správy i pre kvalitnejšie a dostupnejšie služby obyvateľom.

Novelizovaný zákon o archívoch a registratúrach nadobudne účinnosť 1. marca 2011, s výnimkou ustanovenia, na základe ktorého bude sústava štátnych archívov preberať do trvalej archívnej starostlivosti elektronické registaratúrne záznamy, ktoré budú spĺňať kritériá archívneho dokumentu. Túto úlohu bude ministerstvo vnútra plniť až od roku 2014, kedy by malo byť k dispozícii technické riešenie úschovy elektronických archívnych dokumentov. To by sa malo zrealizovať v rámci projektov Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR