Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Požiadavky na vzdelanie starostov sa zvýšili

02. 07. 2014

mapa-slovenska_volby

 Od 1. júla 2014 sú účinné novela zákona č. 364/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákona č. 369/1990  o obecnom zriadení, podľa ktorých predpokladom na výkon funkcie starostu obce bude získanie aspoň stredného vzdelania. 

 Táto zmena sa bude týkať  už jesenných komunálnych volieb. 

Ku kandidátnej listine pre voľbu starostu bude musieť byť pripojený aj doklad osvedčujúci splnenie vzdelanostného cenzu, inak miestna volebná komisia kandidáta nezaregistruje. Nová úprava má zabezpečiť, aby starostami boli osoby, ktoré vzhľadom na svoje vzdelanie budú zárukou riadneho výkonu funkcie a dodržiavania právneho poriadku.

Národná rada SR odsúhlasila novely 29. mája 2014 počas schvaľovania nových volebných zákonov z dielne Ministerstva vnútra SR, ktoré nahradia terajšiu volebnú legislatívu. Podmienku stredného vzdelania na výkon funkcie starostu obsahuje aj nový zákon o podmienkach výkonu volebného práva,  ktorý bude upravovať pravidlá pre všetky druhy volieb, a teda aj do orgánov samosprávy obcí. Účinný bude od 1. júla 2015.

Bližšie informácie o volebných zákonoch 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR