Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2024, utorok
 

Práca okresných úradov pri zvládaní krízových situácií je nenahraditeľná

20. 05. 2022

minister-porada-prednostov-190520221-ilustr

Vedeli ste, čo všetko je prácou okresného úradu, ktorý kompetenčne spadá pod rezort vnútra? Ich úloha je nezastupiteľná, sú predĺženou rukou štátu v regiónoch a prvým kontaktným bodom spolupráce so samosprávami a miestnymi subjektmi. Plnia množstvo úloh aj v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany. Počas pandémie a najnovšie utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine zvládali rovnako ako ďalšie zložky štátu okrem štandardných povinností aj nové výzvy.

Okresné úrady zohrávali od začiatku vypuknutia vojnového konfliktu nesmierne dôležitú úlohu pri koordinácii poskytovania pomoci utečencom štátnymi orgánmi, dobrovoľníkmi a samosprávou. Sú v každodennom kontakte s predstaviteľmi obcí a miest.

„Okresné úrady boli predchádzajúcimi vládami  decimované personálne, odborne, aj procesne. Napriek tomu sa zhostili úloh, ktoré im prináležia, s maximálnou zodpovednosťou, prístupom a nasadením, za čo im nesmierne ďakujem," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Okresné úrady v tejto fáze krízy koordinujú tzv. poslednú míľu pre ľudí z Ukrajiny, čo znamená napríklad zabezpečovanie núdzového ubytovania, logistiku autobusov s utečencami po krajoch, tiež presun utečencov vlakmi a autobusmi do núdzového ubytovania, ktoré majú na starosti v rámci kraja a okresu. Následne vyhľadávajú strednodobé ubytovanie, zabezpečujú prístup k lekárskej starostlivosti, objednávajú ich na cudzineckú políciu kvôli získaniu štatútu utečenca. Komunikujú tiež s úradmi práce, aby sa odídenci mohli zamestnať, či získať dávky v hmotnej núdzi. 

V gescii okresných úradov je tiež zabezpečovanie distribúcie testov na Covid-19 utečencom v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Zvolávajú krízové štáby a plnia prijaté úlohy.

Vedenie MV SR na stretnutí s prednostami okresných úradov

S prednostami okresných úradov sa vo štvrtok 19. mája 2022 stretol šéf rezortu vnútra Roman Mikulec, ktorý im adresoval aj tieto slová. „Chcem vám z tohto miesta veľmi pekne poďakovať za vašu súčinnosť, pomoc, nasadenie, za to, ako ste zvládali okrem bežných úloh aj úlohy spojené s pandémiou a posledné mesiace aj úlohy v súvislosti s prílevom utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny, ktorí hľadali pomoc. Uvedomujem si, že máte za sebou náročné týždne a mesiace. Som si vedomý toho, že vďaka vášmu nasadeniu sme mnohé veci zvládli a ja vám za to ďakujem. Veľmi rád si v diskusii vypočujem vaše podnety, poznatky z praxe a spolu s mojím tímom  sme otvorení konštruktívnej diskusii o riešeniach. Aj tieto náročné životné situácie nám ukázali, aké dôležité je kvalitné krízové riadenie štátu na  všetkých jeho úrovniach a vy ste jeho súčasťou," povedal prednostom okresných úradov Roman Mikulec.

Refundácia nákladov samosprávam i jednotlivcom

Dôležitá úloha okresných úradov je kompetenčne aj v tom, aby sa mestám a obciam preplatili náklady za činnosti súvisiace so starostlivosťou o utečencov, tzv. záchranné práce. Ministerstvo vnútra spracovalo pre okresné úrady usmernenie pre financovanie a preplácanie záchranných prác a výdavkov súvisiacich s hromadným prílevom cudzincov. O čo ide? Samosprávam a župám možno po splnení zákonných podmienok refundovať náklady na zabezpečenie núdzového ubytovania a stravy, teda najmä zvýšené náklady na energie, odpad, nákup nevyhnutného materiálu, hygienických potrieb, dezinfekcie, či osobnej dopravy v rámci Slovenska. Medzi refundovateľné výdavky patria aj pohonné hmoty, odvoz odpadu, pranie  bielizne, nákup ležadiel, spacích vakov, prikrývok a podobne.

Súčasťou usmernenia je presná špecifikácia oprávnených výdavkov pre samosprávy, ako aj postup, ktorý majú podnikatelia a samosprávy dodržať pri predkladaní žiadostí o refundáciu nákladov. To znamená, že keď obec požiada štát o preplatenie, pracovníci okresných úradov všetko dôkladne skontrolujú tak,  aby regionálne centrum podpory ministerstva  vnútra mohlo požiadať ekonomickú centrálu rezortu o preplatenie nákladov samospráve.

Prednostovia okresných úradov

V zákonných lehotách veľmi dobre zvládajú proces, aby ľudia, ktorí sa postarali o ubytovanie odídenca vo vlastných domoch či bytoch, mohli dostať príspevok od štátu. Okresné úrady sumarizačné doklady od obcí spracúvajú pomocou aplikácie odhaľujúcej nedostatky a chyby porovnávaním dát s inými informačnými systémami. Trpezlivo komunikujú so samosprávami pri korekcii chýb a poskytujú potrebné konzultácie.

Všetko toto úsilie smeruje k tomu, aby samosprávy i obyvatelia mali refundované zákonom definované náklady a aby sa na krízovej situácii „nenabaľovali" špekulanti a podvodníci.

K tomu všetkému treba prirátať operatívne riešenie požiadaviek miest a obcí, ministerstiev, a to 24 hodín denne.

Pomoc občanom je postavená na spoločnej práci všetkých zložiek vrátane okresných úradov, miest a obcí, vďaka ktorým vytvárame spoločný celok v prospech občana tejto krajiny.

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR