Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 - kabinet schválil ich organizačno-technické zabezpečenie

18. 01. 2024

volby-prezident-logo

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok predložil vo štvrtok 18. januára 2024 na rokovanie vlády SR harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta. V materiáli, ktorý vláda schválila, sú uvedené úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami ustanovenými zákonom o podmienkach výkonu volebného práva. Prvé kolo volieb sa uskutoční 23. marca a prípadné druhé kolo 6. apríla 20214.

Výdavky na prípravu a vykonanie volieb prezidenta sú vyčíslené spolu na 18 616 505 eur, z toho výdavky Ministerstva vnútra SR predstavujú 16 195 505 eur a výdavky Štatistického úradu SR 2 421 000 eur. Uvedená suma zahŕňa aj výdavky spojené s prípadným konaním druhého kola volieb prezidenta, ak v prvom kole volieb nedôjde k jeho zvoleniu.

Finančné prostriedky určené pre Ministerstvo vnútra SR budú použité na náhradu mzdy členom volebných komisií a odmeny členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií. Člen okresnej a okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu 69 eur za deň konania volieb, predseda komisie 89,70 eura a zapisovateľ 86,25 eura. Výška odmeny v prípade druhého kola volieb bude stanovená po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za štvrtý štvrťrok 2023.

Rezort vnútra bude uhrádzať aj tlač a distribúciu hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, výdavky na zabezpečenie činnosti volebných komisií, ich vybavenie, prevádzku a nevyhnutnú úpravu, ochranu verejného poriadku v deň volieb,  elektronické komunikačné spojenie volebných komisií (hovorné) a školenia.

Finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad SR zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb.

Výber z niektorých úloh a termínov harmonogramu

 • Ministerstvo vnútra SR zabezpečí tlač a distribúciu volebných tlačív a ďalších materiálov k voľbám do 12. marca.
  • V spolupráci so Štatistickým úradom SR vykoná školenie určených zamestnancov okresných úradov a zapisovateľov okresných volebných komisií do 16. februára.

 • Štatistický úrad SR vytvorí do 26. februára odborné sumarizačné útvary okresných volebných komisií a Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
  • Vykoná v spolupráci s okresnými úradmi do 15. marca školenie členov okresných volebných komisií, starostov, zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií k volebnému zákonu a k metodike spracovania výsledkov volieb vrátane elektronického spracovania.
  • V spolupráci s obcami vykoná do 20. marca celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách. Štatistický úrad do 24. marca spracuje výsledky volieb, v prípade druhého kola do 7. apríla.

 • Okresné úrady zverejnia do 2. februára na úradnej tabuli a na webovom sídle elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie.
  • Zvolajú a uskutočnia prvé zasadnutie okresnej volebnej komisie do 29. februára.
  • Zabezpečia doručenie hlasovacích lístkov a obálok obciam do 12. marca, v prípade druhého kola do 3. apríla.

 • Obce a mestá vytvoria volebné okrsky a určia volebné miestnosti do 30. januára.
  • Do 2. februára zverejnia na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho majú zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.
  • Vydávať hlasovacie preukazy začnú 7. februára.
  • Oznámenie o čase a mieste konania volieb doručia do každej domácnosti do 27. februára.
  • Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie zvolajú a uskutočnia do 29. februára.
  • Po vyhlásení výsledkov volieb zverejnia zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené.
 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR