Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Pri príležitosti 17. novembra odhalili na OÚ Poprad pamätnú tabuľu politickému väzňovi Jánovi Bendíkovi

18. 11. 2020

Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra 2020 si Okresný úrad Poprad v spolupráci so Svetovým združením bývalých politických väzňov pripomenuli odhalením pamätnej tabule politikovi Demokratickej strany, povojnovému predsedovi Okresného národného výboru v Poprade a po 1948 politickému väzňovi Jánovi Bendíkovi, ktorý bol nespravodlivo perzekvovaný komunistickým režimom.

„Deň boja proti totalite, nám má pripomínať nie len historické udalosti, ktoré sa viažu k tomuto dátumu ale i fakt, že svet sa neustále mení a sloboda a demokracia nie sú niečím, čo je nám všetkým navždy garantované, ale si ich treba neustále brániť a že v pozadí všetkých historických udalosti sú aj konkrétni ľudia a ich osudy," povedal prednosta Okresného úradu Poprad Jozef Bednár.

Odhalenie tabule

Pamiatku Jána Bendíka si uctili jeho syn a vnuci, ako aj predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár. Ten zdôraznil, že na ľudí, ktorí prežili obdobie druhej svetovej vojny, ťažké povojnové obdobie a napriek tomu si zachovali ľudskosť a čisté svedomie sa nesmieme zabúdať.

Odhalenie tabule

Ján BendíkJán Bendík /1903 – 1970/ bol rodákom zo Spišskej Teplice. Ako spoluzakladateľ ilegálneho Revolučného národného výboru v Poprade sa zapojil do príprav SNP. Po oslobodení bol ako funkcionár Demokratickej strany zvolený do Národného zhromaždenia ČSR a Slovenskej národnej rady.
Po nástupe komunistov k moci bol nútený pracovať ako skladový robotník vo Svite. V septembri 1949 bol zatknutý a odsúdený vo vykonštruovanom procese vojenským súdom spolu na 13 rokov za vlastizradu.

V roku 1956 bol prepustený na amnestiu.

 

„Od rokov mladosti som sa usiloval o to, aby sa ľudia znášali, aby si navzájom pomáhali, aby boli skutočnými ľuďmi. Snažil som sa chovať slušne a sám byť príkladom slušného človeka. Nikdy som sa nenazdal, že raz zo mňa urobia vyvrheľa, ktorý si nemôže uložiť ani halier na vlastný pohreb."
JÁN BENDÍK

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR