Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Príspevky zo štátneho rozpočtu na starostlivosť o vojnové hroby môžu získať aj občianske združenia

01. 04. 2011

Vojnové hroby

Od 1. apríla 2011 nadobúda účinnosť novela zákona č. 130/2005 o vojnových hroboch. Ministerstvo vnútra ju vypracovalo na základe uznesenia vlády SR č. 330/2008 nariaďujúceho audit a z neho vyplývajúce zmeny v právnych predpisoch a aktoch riadenia v pôsobnosti MV SR.


O príspevok na starostlivosť o vojnové hroby môžu obce už niekoľko rokov žiadať do 30. apríla kalendárneho roka /na každý vojnový hrob dostávajú päťnásobok minimálnej hodinovej mzdy/. Novinkou bude, že príspevok na starostlivosť o vojnové hroby bude možné poskytnúť aj občianskemu združeniu, ktoré sa takouto činnosťou zaoberá – a to na základe písomnej žiadosti ministerstvu vnútra podanej v zákonnej lehote. Občianske združenia – na rozdiel od obcí – na príspevok nebudú mať právny nárok. Príspevok budú môcť získať len do výšky 80 percent predpokladaných výdavkov projektu, pričom musia preukázať, že na financovanie projektu majú zabezpečených 20 percent z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu. Nepoužité finančné prostriedky budú OZ povinné vrátiť ministerstvu.

Ďalšou novinkou je, že obce budú môcť požiadať o finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na odstránenie následkov živelnej pohromy či vandalstva na vojnovom hrobe, a to počas celého roka.

Novela zákona zároveň vymedzuje rozsah príloh, ktoré obce a občianske združenia budú musieť dokladať k žiadostiam o poskytnutie príspevkov – umožní to lepšie posúdiť mieru skutočnej opodstatnenosti požadovaných financií a prispeje k zefektívneniu vynakladania verejných prostriedkov.
Ministerstvo vnútra z tohto dôvodu bude na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam žiadateľov o poskytnutie príspevku a ich požiadavky, zmluvy uzatvorené s občianskymi združeniami a tiež zoznam žiadateľov, ktorí príspevok nezískali vrátane dôvodu neposkytnutia. Takýto postup je v súlade so záväzkom vlády prehlbovať verejnú kontrolu v oblasti verejnej správy.

Obciam pribudne aj povinnosť zriadiť vojnový hrob na uloženie telesných ostatkov vojnovej obete zo zahraničia v prípade, ak vojnová obeť má miesto narodenia v tejto obci.

Pokiaľ si obce nebudú plniť svoje povinnosti pri starostlivosti o vojnové hroby, bude sa to pokladať za správny delikt. Za ten je možné udeliť pokutu až do výšky 16 596 eur.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR