Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

S expertmi OECD o budovaní kvalitnej verejnej správy na Slovensku

Bratislava, 13. 12. 2013

OECD workshop

Budovanie kvalitnej verejnej správy na Slovensku bolo témou medzinárodného seminára za účasti expertov z OECD v dňoch 10. - 11. decembra v Bratislave.  Organizátorom workshopu bolo Ministerstvo vnútra SR, ktoré v spolupráci s ostatným ústrednými orgánmi štátnej správy, realizuje vládny program ESO s cieľom zoptimalizovať verejnú správu na Slovensku.

Prvý deň rokovaní bol venovaný oblasti strategického riadenia ľudských zdrojov.  Prítomní odborníci diskutovali o osvedčených praktikách, nástrahách a ponaučeniach zo skúseností krajín OECD pri  riadení štátnych zamestnancov.  Nastolenie správnej rovnováhy medzi koordináciou na centrálnej úrovni a decentralizovaným riadením ľudských zdrojov, problémy a výzvy riadenia štátnych a verejných zamestnancov boli témami diskusie, ktorú riadili Knut Rexed zo švédskej Agentúry pre riadenie verejnej správy a Gráinne McGucking z írskeho Ministerstva financií. Poradca pre reformu verejnej správy Ľubomír Plai identifikoval ako kľúčové výzvy v tejto oblasti pre Slovensko potrebu centrálneho koordinačného orgánu pre riadenie ľudských zdrojov, potrebu orientácie na výkonnosť a líderstvo,  ako aj meranie výkonnosti pri riadení ľudských zdrojov.

Budovanie a implementácia  klientskych centier (tzv. one-stop shops) boli témou druhého dňa rokovaní. Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR, prezentoval aktuálny stav klientskych centier verejnej správy v SR, ktoré budú postupne uvádzané do prevádzky od budúceho roka. Skúsenosti, výzvy a problematické body zavedenia  siete 83 úradov na poskytovanie služieb podnikateľom (Startercenter) v Severnom Porýní – Vestfálsku  predostrel Bert Mangels z Komory priemyslu a obchodu. Podľa Mangelsa tento projekt vyžaduje veľa namáhavej koordinácie, extra dôraz je potrebný klásť na správne umiestnenie centier ako aj komunikáciu so zainteresovanými subjektmi ako aj občanmi. Bárbara Santos z portugalskej Agentúry pre reformu verejných služieb referovala o tunajšom systéme klientskych centier. Na jednom mieste si môže obyvateľ Portugalska efektívne a jednoducho vybaviť veľa agend štátnej správy v 36 citizen stops a podnikateľ v 6 business areas. Zaujímavosťou portugalského modelu je existencia prepážok podľa životných udalostí (life-event counters) akými sú napríklad: rýchle založenie živnosti, stratil som doklady, narodilo sa mi dieťa, sťahujem sa a pod.

Projekt mapovania a hodnotenia procesov s cieľom zjednodušiť administratívne postupy a znížiť náklady v rámci pilotného klientskeho centra v Nitre prezentoval Matúš Šesták, analytik MV SR. Predmetom spoločnej diskusie bola potreba sústavného vylepšovania a zjednodušovania procesov pri čo najširšom spektre poskytovaných služieb štátnej správy, preberanie best practices zo zahraničia (napr. manuál najčastejších chýb pri zakladaní živnosti) ako aj ponaučení. Prítomní experti vyzdvihli koncept procesnej analýzy s cieľom zjednodušenia administratívy v štátnej správy ako unikátny nielen v regióne V4 ale aj krajinách OECD.

Seminár je súčasťou prebiehajúceho projektu s OECD zameraného na technickú podporu pre vládu SR pri vypracovaní a implementovaní reformy verejnej správy. Projekt poskytne podporu pri plnení niektorých ex-ante podmienok Politiky súdržnosti EÚ 2014-2020 týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov ako aj pri zriaďovaní klientskych centier. Tie sú jedným z kľúčových prvkov komplexnej reformy verejnej správy, ktorá bude občanom a firmám poskytovať transparentné a ľahko dostupné služby, zníži byrokraciu a finančné zaťaženie štátnej správy a občana. 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR